Pronájem bytu zvláštního určení při pečovatelské službě

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor správy majetku –> oddělení bytů a správy pohledávek –>


 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Leignerová Gabriela
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
gabriela.leignerova@praha8.cz
222 805 353
Večeřová Pavla
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
pavla.vecerova@praha8.cz
222 805 147

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • vyplněná žádost
  • čestné prohlášení opatřené úředně ověřeným podpisem
  • občanský průkaz
  • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele – nezbytnou součástí žádosti je posouzení žadatele praktickým, případně odborným lékařem, na příslušném formuláři, který je přílohou dané žádosti, za účelem zhodnocení indikací a kontraindikací pro přijetí do bytu zvláštního určení při pečovatelské službě,
  • rozhodnutí o přiznání invalidity třetího stupně u osob se zdravotním postižením
  • další doklady dle vyžádání OSM ÚMČ

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář „Žádost o přidělení bytu zvláštního určení“ je k dispozici také na oddělení bytů
a správy pohledávek Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů