Rekonstrukce ČSOV Chřibská

Účel a popis stavby

Předmětná stavba zahrnuje rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) v ulici Chřibská v Praze 8 Ďáblice. Dále pak výstavbu nového výtlačného řadu za účelem zkapacitnění ČSOV. V důsledku realizace této investiční akce bude umožněno odvádění zvýšeného množství odpadních vod z oblasti Ďáblic. Pro zadržení zvýšeného přítoku dešťových vod během srážek je před ČS navržena retenční stoka s koncovou šachtou, navazující na jímku stávající čerpací stanice.
Nový výtlačný kanalizační řad bude veden od stávající čerpací stanice nejprve podél potoka do ulice Chřibská a pak touto ulicí do ulice Kostelecká. Ulicí Kostelecká pak bude pokračovat směrem na Čakovice, pod komunikací v ulici Cínovecká bude výtlak zdvojen. Výtlačný řad bude napojen do obou stávajících výtlaků v ulici Na pramenech, kterými se čerpají odpadní vody z ČS Čakovice do gravitační kanalizace u Ďáblického hřbitova. Ta je součástí veřejné stokové sítě hl. m. Prahy, odvádějící odpadní vody do ústřední čistírny odpadních vod.


Dopravní omezení v Kostelecké ulice v roce 2021


II. etapa (12.07.2021 – 31.08.2021)

Ve druhé etapě dojde k uzavírce ulice Kostelecká ve směru na Čakovice v úseku od konce mostu přes dálnici Cínovecká po křižovatku s ulicí Na Pramenech. Délka záboru v ulici Kostelecká je cca 300 m. 
Průjezd ulicí Kostelecká ve směru z Ďáblic do Čakovic bude uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Ďáblická, Cínovecká, Veselská a Tupolevova. 
Dále dojde k uzavření sjezdu z ulice Cínovecká na Ďáblice a Čakovice. Ve směru na Čakovice bude objízdná trasa vedena přes ulice Veselská a Tupolevova. Ve směru na Ďáblice bude objízdná trasa vedena ulicemi Cínovecká a Ďáblická. 
Autobusová linka 202 (ve směru Čakovice (Nádraží Kbely)) bude využívat objízdnou trasu přes ulice Cínovecká, Veselská a Tupolevova. Autobusová zastávka Na Pramenech bude v rámci této etapy dočasně zrušena.


III. etapa (01.09.2021 – 31.10.2021)

V třetí etapě dojde k uzavření ulice Kostelecká ve směru na Čakovice v úseku od ulice Chřibská po křižovatku, která slouží k napojení na ulici Cínovecká. Délka záboru v ulici Kostelecká bude cca 150 m. 
Průjezd ulicí Kostelecká ve směru z Ďáblic do Čakovic bude uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Ďáblická, Cínovecká, Kostelecká, Vysočanská, Liberecká, Veselská a Tupolevova. 
Autobusová linka 202 (ve směru Čakovice (Nádraží Kbely)) bude využívat objízdnou trasu přes ulice Ďáblická, Cínovecká a Kostelecká. Autobusová zastávka Na Pramenech bude v rámci této etapy dočasně zrušena. Linka ve směru Poliklinika Mazurská zůstane beze změn.
kontaktní osoby:
za zhotovitele (Česká voda a.s.): Zdeněk Pešek, tel.: 602 619 699
za investora (Pražská vodohospodářská společnost a.s.): Ing. Petr Eliáš, tel.: 602 239 029 

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 28.06.2021
Vytisknout