Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá téměř 3 roky

Rekonstrukce Negrelliho viaduktuKdyž byl v roce 1851 zahájen provoz po novém železničním viaduktu, bylo pražské město mimo tuto trasu železnice obehnáno hradbami a rozvoj na území Karlína teprve začínal.
V dnešní době je tato oblast hustě obydlena a nové developerské záměry zde vytvářejí prostředí pro moderní a pěkné velkoměstské bydlení a práci. Oblast kolem Negrelliho viaduktu se k tomu přímo nabízí, svými prostornými oblouky protíná hustě zastavěnou oblast, kříží několik ulic a hrdě přetíná Vltavu přes ostrov Štvanice až do nádraží Praha–Bubny. Druhý nejstarší most v Praze konečně dospěl po dlouhé době k rekonstrukci, aby se opět mohl zaskvět v plné své kráse a sloužit nám ještě po mnoho let.
Sdružení firem HOCHTIF, STRABAG Rail a AVERS dostalo důvěru ve výběrovém řízení na obnovu tohoto mostu od zadavatele rekonstrukce a jejího vlastníka, SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, k provedení této náročné rekonstrukce.

V současnosti se kolem tělesa mostu začínají objevovat oplocení a vybourávají se vestavby oblouků. Jde o přípravné práce před zahájením hlavních stavebních prací od 04.07.2017. Po snesení železničních kolejí a pražců dojde k celkové opravě oblouků mostu. Některé tyto oblouky jsou ve velmi špatném stavu, a proto budou zbourány a vystavěny nově. Tři velké mosty projdou zásadní změnou, most přes ulici Pernerova bude repasován, most nad ulicí Prvního pluku bude nahrazen novou ocelovou příhradovou konstrukcí a most přes ulici Křižíkova bude zbourán a vystavěn zcela nově.
Při přečtení těchto stránek vás jistě mnohé napadne, jaká vlastně opatření a omezení se vás dotknou a jak tato opatření budou komplikovat dopravu v prostoru této složité dopravní stavby.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktuStavební činnost se bude realizovat tak, aby minimálně zasáhla do fungování okolí viaduktu.
Hlavní stavební práce v letošním roce budou probíhat hlavně na mostním tělese. Půjde zejména o zpevňování pilířů mostu injektážemi. Práce pod klenbami budou spočívat v očištění konstrukcí a postupnou opravou poškozených částí vlastních kleneb. Doprava v oblasti Negrelliho viaduktu nebude zásadním způsobem omezena. Dojde pouze ke zúžení jízdních pruhů v ulici Pernerova, Malého a Prvního pluku, mezi ulicí Křižíkova a Pobřežní. Počet parkovacích stání v této oblasti bude omezen na minimum s ohledem na zachování provozu a bezpečnosti chodců. Most přes Pernerovu ulici bude vyzvednut na provizorní konstrukci a posléze repasován, mosty přes ulici Prvního pluku a Křižíkovu budou zbourány a nahrazeny novými konstrukcemi v roce 2018 a 2019, celá stavba v nové podobě by měla být uvedena do provozu v prosinci 2019.

Vážení občané, i když tato doba realizace se zdá dlouhá, vynasnažíme se, aby naše činnost v této oblasti byla pro vás co nejméně omezující a naše spolupráce s vámi na vysoké úrovni profesionality. Jsme připraveni vás průběžně informovat prostřednictvím Úřadu městské části Praha 8 o aktuálním dění, případně o komplikacích ve stavbě a samozřejmě zodpovědět vaše dotazy ohledně postupu prací.
Děkuji ještě jednou za vaši toleranci a vstřícný postoj k nám, jako zhotoviteli této složité, ale krásné stavby REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU.
Děkuji.

Petr Šantavý
Koordinátor stavby – STRABAG RailDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Zveřejněno: 14.06.2017
Vytisknout