Rekonstrukce kanalizace – uzavírka ulice Vosmíkových

Níže uvedenou akci nakonec Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah nepovolil s odůvodněním:

Dne 04.07.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, žádost Metrostav a.s. bez č.j. ze dne 04.07.2019 o povolení zvláštního užívání komunikaci pro rekonstrukci kanalizace (úplná uzavírka ulice Vosmíkových). Komunikace Vosmíkových je významnou komunikací přenášející nezanedbatelné intenzity dopravy, a ve skladbě dopravního proudu mají velké zastoupeni velká nákladní auta, kamiony a dálkové autobusy. Při uzavření komunikace Vosmíkových by byly tyto intenzity dopravy přeneseny objízdnou trasou do klidové zástavby ulic Na Sypkem, V Zahradách a Pod Čertovou skálou, což je ke skladbě dopravního proudu nevhodné.

Na místním šetření provedeném dne 11.07.2019 bylo zjištěno, že zmiňované komunikace na objízdné trase mají uspokojivé šířkové parametry pro jednosměrný provoz, avšak zcela nepřípustný stavebně-technický stav povrchu vozovky, ve kterém se vyskytuji četné výmoly. Nejvíce výmolů se vyskytuje v ulici Pod Čertovou skálou. Kombinace stavebně-technického stavu povrchu vozovky a skladby dopravního proudu je tak nepřípustná pro vedení objízdné trasy, neboť těžká nákladní vozidla a autobusy přejíždějící pres již existující výmoly by generovaly velkou hlukovou zátěž v klidové zástavbě. Dále zejména probíhající rekonstrukce mostu v ulici Vysočanská přes ulici Libereckou může v ulici Vosmíkových generovat další intenzity dopravy a mít tak negativní dopad na dopravní situaci v okolí ulice Vosmíkových. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a negativní dopad na dopravu doporučujeme realizovat stavební práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Vosmíkových v průběhu celých letních prázdnin příštího roku po včasném předchozím projednání akce a před realizaci akce opravit povrch vozovky na komunikacích na objízdné trase. Proto se silniční správní úřad rozhodl realizaci předmětné akce nepovolit.Termín realizace 1. etapy: 25.07.2019–31.10.2019

Předmětem akce je rekonstrukce kanalizace (DN300) ve stávající trase v ul. Vosmíkových a částečně i v ul. Na Dědince.

Z důvodů velkého rozsahu výkopových prací je nutná úplná uzavírka ulice.

Objízdná trasa povede z ulice Zenklova do ulice Na Sypkém následně do ulice V Zahradách, dále do ulice Pod Čertovou skálou a zpět do ulice Vosmíkových.

Akci povoluje odbor pozemních komunikací a drah MHMP, oddělení silničního správního úřadu.


 

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímatAktualizováno: 17.07.2019
Vytisknout