Rekonstrukce tramvajové trati Palmovka – 3. etapa

V termínu od 20. května 2017 do 30. června 2017 proběhne rekonstrukce tramvajové trati v ul. Sokolovská – 3. etapa, kterou povoluje odbor dopravních agend MHMP.

Komunikace Sokolovská, v úseku Zenklova – U Balabenky, bude v obou směrech uzavřena. Do oblasti bude povolen vjezd dopravní obsluze a rezidentům, nebude omezen provoz místní pobočky České pošty. Objízdná trasa pro IAD je vedena ulicí Na Žertvách, Pod Hájkem, Kotlaska, Elsnicovo náměstí a Voctářova, v obou směrech.

Přilehlé komunikace Heydukova a Vacínova budou po dobu stavby zaslepeny a včetně ul. Novákových, v úseku Zenklova – Vacínova, zobousměrněny. Z důvodu zobousměrnění uvedených úseků komunikací byly osazeny B28 – zákazy zastavení, které platí pouze v uvedený den 20. května 2017, poté bude parkování opět umožněno, vyjma prostoru pro otáčení vozidel ve slepých koncích ul. Heydukova a Vacínova. Pro zajištění obousměrného provozu v ul. Novákových bude pro vozidla zřízena výhybna.

V rámci akce dojde ke změně jednosměrnosti v ul. V Mezihoří a Turnovská směrem na Balabenku. Z tohoto důvodu byly v těchto ulicích osazeny B28 – zákazy zastavení, které platí pouze v uvedený den 20. května 2017, po změně jednosměrnosti bude parkování opět umožněno.

Provoz TRAM bude z Českomoravské ulice veden pravidelnou trasou ulicí U Balabenky, Na Žertvách a Zenklova.

Související přílohy:Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 17.05.2017
Vytisknout