Rekonstrukce ul. Cafourkova – prodloužení termínu

Z důvodu koordinace se stavbou kanalizace (PVS a.s.) a problémech v podloží vozovky došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

Byl dokončen chodník na západní straně (u parkoviště), provizorně zajištěné přechody do objektů. Zažádáno o prodloužení termínu uzavírky. Do doby ukončení prací PVS a zajištění stability podloží, TSK nemůže obnovit stavební činnost.

Rekonstrukce ul. Cafourkova
Termín realizace
2019–6/2020 (zatím předpoklad)
Termín zahájení dopravního omezení aktuální etapy: 02.09.2019
Termín dokončení dopravního omezení aktuální etapy:6/2020 (zatím předpoklad)
Termín dokončení dopravního omezení celé akce (všech etap:): 6/2020 (zatím předpoklad)
Rozsah prací: rekonstrukce komunikace a realizace dešťové kanalizace v části stavby
Dopravní omezení: rekonstruovaný úsek bude po dobu realizace průjezdný
Projektant, AD: Pro - Consult, s. r. o.
Zhotovitel: Porr, a. s.
TDI TSK, a. s.:odd. 4159 – Ing. Hronová

Doplňující informace:
Stavba rozdělena na 2 etapy z důvodu koordinace s dalšími stavbami v okolí (TSK Staré Bohnice, PVS kanalizace, přeložka plynu).
  1. etapa U Skalky a navazující ul. Cafourkova (cca 90 m): ukončena
  2. etapa ul. Cafourkova: 02.09.2019–6/2020 (zatím předpoklad)

Kontaktní osoba za TSK:
Ing. Hronová Zuzana
tel.: +420 257 015 733
e-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


DIO3 – Rekonstrukce ulice Cafourkova

Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 16.04.2020
Vytisknout