Rekonstrukce ulice Zhořelecká v úseku Cafourkova–Lodžská

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v termínu od 23. července do 31. srpna 2018 první etapu rekonstrukce ulice Zhořelecká v MČ Praha 8 – Bohnice, v úseku ulic Cafourkova a Lodžská. Oprava bude rozdělena na tři části a bude probíhat po polovinách.
 
Termín realizace:
1. etapa BUS záliv 
23. července – 26. srpna 2018 (po vybudování zálivu je nezbytné nechat záliv nepojížděný – technologická pauza zrání betonu)

2. etapa jižní vozovka
6.–17. srpna 2018 (přehození na třetí etapu časně ráno 17. srpna 2018)

3. etapa severní vozovka 
17.–31. srpna 2018 

Jedná se o opravu vozovkového souvrství, částečné vyrovnání obrub a budou provedeny lokální opravy trhlin a sanace podkladních vrstev. V rámci úprav dojde k odstranění nepoužívaného autobusového zálivu, který bude nahrazen silniční zelení. Součástí je také zprůchodnění a oprava uličních vpustí a jejích přípojek.

Kompletní rekonstrukcí projde také autobusový záliv při zastávce „Sídliště Bohnice“ ve směru z centra. Důvodem opravy jsou nedostatečné protismykové vlastnosti a špatné podloží, které bylo zjištěno v rámci předprojektového průzkumu vozovky, zpracovaného akreditovanou silniční laboratoří. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit ke kompletní sanaci podkladních vrstev v době rekonstrukce komunikace, protože špatné podloží by se dřív nebo později projevilo v deformaci stávajícího povrchu zastávky. Proto se TSK rozhodla vše opravit v rámci jednoho dopravního omezení. 

Dopravní opatření: 
Při realizaci etapy 1 dojde k posunu autobusové zastávky cca o 150 metrů, jízdní pruhy budou zachovány v obou směrech.

Při etapě 2 a 3 bude zachován jednosměrný provoz vždy z ul. Lodžská směrem k ul. Feřtekova, objízdná trasa povede přes ul. Řešovská, včetně vedení náhradní trasy pro autobusy MHD.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Rekonstrukce komunikace Zhořelecká – změna MHD 2.  a 3. etapa
Rekonstrukce komunikace Zhořelecká – změna MHD (DPP) 2.  a 3. etapa
Zveřejněno: 12.07.2018 – Marcela Konrádová   |   Aktualizováno: 02.08.2018
Vytisknout