Revitalizace veřejného prostoru v okolí Ládví

veřejný prostor před KD Ládví

V sobotu 19. září 2015 se od 15:30 hod. uskuteční v rámci sousedské slavnosti „Zažít město jinak“ vyhlášení studentské urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž smyslem bylo nalézt a ocenit nejvhodnější návrhy budoucí revitalizace centrálního prostoru sídliště Ládví. Studentská soutěž byla vyhlášena městskou částí Praha 8 ve spolupráci s Fakultou architektury Českého vysokého učení technického.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 36 návrhů. Všechny návrhy budou od sobotního vyhlášení až do 20. října tohoto roku ve formě plakátů velikosti A1 vystaveny na sloupech v pasáži obchodního centra Ládví. Do konce měsíce pak budou mít občané možnost návrhy připomínkovat a zároveň předkládat vlastní návrhy řešení revitalizace. Všechny tyto náměty a připomínky budou zpracovány a počátkem listopadu představeny na veřejném projednávání v Kulturním domu Ládví. K předkládání připomínek a podnětů k soutěžním návrhům přímo na místě bude určena hlasovací schránka umístěná hned za vstupem do supermarketu (Albert). Podněty a návrhy budou moci občané zasílat také elektronicky na adresu uvedenou pod článkem.

Cílem naší soutěže bylo přinést jasný názor na možnosti obnovy veřejného prostranství a všech jeho složek, tedy povrchů, městského mobiliáře, sadových úprav, dopravního řešení apod. Důležitou složkou jednotlivých řešení je i práce s vegetačními, případně vodními prvky. Chceme vytvořit živý a příjemný prostor pro každodenní život, umožňující celou škálu aktivit - od běžného všedního setkávání a krátkodobého pobytu, až po nejrůznější společenské, kulturní či sportovní akce,“ říká Vít Céza, který má jako předseda Komise pro životní prostředí soutěž na starost.

Starosta Roman Petrus, který na celou přípravu osobně dohlíží, k tomu říká: „Jsem velmi rád, že do soutěže dorazilo takové množství pozoruhodných soutěžních návrhů, což ukázalo výrazně větší zájem, než jsme sami předpokládali. Občany srdečně zvu na sobotní slavnostní vyhlášení a také k následné diskuzi o jednotlivých návrzích.“ Šéf Komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu dodává: „Bezprostředně po vyhlášení výsledků začne důležitá fáze přípravy revitalizace, a tou je připomínkování občany městské části, kteří tak mají velkou možnost zasáhnout do budoucí podoby celého náměstí a přispět tak k tomu, aby náměstí bylo také i společným dílem radnice a občanů.

Radnice MČ Praha 8 by ráda podobnou soutěž uskutečnila i v případě dalších nevzhledných veřejných prostranství na svém území. 
Jedním z prvních významných projektů zaměřených na zkvalitňování veřejného prostoru Prahy 8 je například revitalizace podchodu metra Ládví – prostorová malba „Pandemie“. Namalovaný obraz pand v celém podchodu metra zaznamenal u občanů Prahy 8 velice pozitivní ohlasy. Radnice proto plánuje řadu dalších podobných projektů na Praze 8, do kterých by ráda zapojila širokou veřejnost.

Své návrhy a podněty můžete zasílat elektronicky předsedovi Komise pro životní prostředí Vítu Cézovi.

Architektonická soutěž revitalizace KD Ládví a okolí – vyhlášení výsledků 
Zveřejněno: 17.09.2015 – Anna Patočková
Vytisknout