Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství a prodloužení odkladu nájemného za nebytové prostory

Podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích lze prominout (zcela nebo částečně) kterýkoliv místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to z moci úřední při mimořádných, zejména živelních událostech. V souvislosti s koronavirovou pandemií se zrušil místní poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený vyhláškou za období od 14.03.2020 do 31.12.2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.

https://www.praha8.cz/Rozhodnuti-o-prominuti-mistniho-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.html

Praha 8 svým včerejším (06.05.2020) usnesením rady taktéž prodloužila dobu odkladu nájemného včetně služeb za nájem nebytových prostorů (vyjma výjimek uvedených ve vládním nařízení) do 30. června 2020 s tím, že městská část nebude jako pronajímatel účtovat nájemcům úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného včetně služeb za období od 1. března 2020, ani tato skutečnost nebude považována jako výpovědní důvod.


 
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 07.05.2020
Vytisknout