Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2017 počítá s růstem investičních výdajů zejména v oblasti školství a životního prostředí

Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 15. února 2017 nový Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled MČ do roku 2022.

Místostarosta Matěj Fichtner (ANO) při představení návrhu na zasedání zastupitelstva MČ mimo jiné zdůraznil, že oproti roku 2016 došlo v rozpočtu k nárůstu prostředků na školství. Očekává se také vysoký objem čerpaných dotací.

Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2017 je sestaven s objemem výdajů ve výši 2.076.197 tis. Kč. Rozdíl běžných příjmů a výdajů je plně finančně kryt přebytky hospodaření, přičemž v průběhu roku se očekává jeho vyrovnání. Městská část nevyužívá půjčky, úvěry, návratné finanční výpomocí apod. MČ Praha 8 nemá v současnosti žádné závazky z přijatých úvěrů a má tudíž nulovou dluhovou službu.

Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2017 počítá se snížením strukturálního schodku oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Naopak u kapitálových výdajů dochází oproti roku 2016 k nárůstu o 22,17 %. Veškeré kapitálové výdaje jsou kryty z dotací nebo z převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti, tedy ze zisku hospodářské činnosti.

V roce 2017 plánuje MČ investovat více než 1,4 mld. Kč. Jenom do oblasti školství plánuje investice v celkové výši téměř 0,5 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce v oblasti školství patří výstavba nové tělocvičny, školní jídelny a kuchyně v ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Ve stejném objektu dojde též k realizaci půdní vestavby a výměně oken. V kombinaci s přestavbou školské budovy Pernerova 29 a dalšími opatřeními bude vyřešena kapacita a kvalita základního školství v Karlíně. V oblasti životního prostředí se bude investovat více než 80 mil. Kč, především do revitalizací veřejného prostoru, parků a náměstí. Mezi nejvýznamnější patří například revitalizace náměstí a parku u KD Krakov, revitalizace třešňového sadu v ulici Na Truhlářce nebo revitalizaci veřejného prostoru Ládví.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 23.02.2017
Vytisknout