Rozvoj Botanické zahrady Praha

Setkání ředitelky Botanické zahrady se starostou MČ Praha 8 a zástupci Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 8.V úterý 10. března 2015 proběhlo setkání ředitelky Věry Bidlové a dalších kompetentních zástupců Botanické zahrady Praha (BZP) se starostou MČ Praha 8 Romanem Petrusem a se zástupci Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Setkání proběhlo přímo v areálu botanické zahrady v Troji. 

Zástupci MČ Praha 8 byli v rámci setkání provedeni po botanické zahradě, kde jim byly představeny stávající nové expozice a připravované novinky pro letošní rok. Konkrétně šlo o změnu dispozice plotu u severního vstupu zlepšující průchodnost pro občany a taktéž organizmy migrující západovýchodním směrem. Představena byla mimo jiné nová budova s toaletami a příslušenstvím využívající dešťovou vodu, nové rašeliniště, jezírko s vegetací využívané obojživelníky, dále připravovaná expozice kaktusů a sukulentů, expozice včelařství a projekt týkající se studia interakce specifických hub a pařezů, jehož cílem je ekologické rozkládání pařezů. Na tomto projektu BZP spolupracuje s akademickou obcí. 

Členové komise se podrobněji zajímali o probíhající úpravy týkající se postupné a dlouhodobé přeměny druhové skladby dřevin a souvisejícího bylinného patra v horní lesní části botanické zahrady a diskutovali nutnost postupné přeměny lesa tak, aby bylo zachováno zapojené stromové patro. V rámci setkání byla diskutována i přesahová témata, tedy vlastní funkce zahrady jako útočiště řady rostlinných a živočišných druhů, ale také ekologické vztahy botanické zahrady a jejího širšího okolí. Jak konstatoval předseda Komise pro životní prostředí RMČ P8 Vít Céza: „V rámci této návštěvy vyvstalo hned několik prioritních témat, kterými se bude naše komise v následujících měsících zabývat. Zejména půjde o spolupráci s botanickou zahradou ohledně řešení zdejších zanedbaných oblastí, jako jsou neudržované sady, křoviny apod., přičemž tyto oblasti výrazně snižují bezpečnost severní části Prahy 8. Zároveň bude třeba diskutovat odpovídající péči o zdejší nesmírně cenné přírodní lokality obsahující např. stepní prvky či vřesoviště.“ 

Na setkání bylo také diskutováno financování botanické zahrady a další budoucnost sousedských permanentek, se kterými přišel v reakci na protesty občanů týkající se oplocení velké části Trojského vrchu tehdejší ředitel BZP Oldřich Vacek. S návrhem starosty R. Petruse na pokračování tzv. sousedských permanentek souhlasí i příslušná radní Magistrátu hl. m. Prahy H. Nováková, která má botanickou zahradu ve své gesci. Starosta R. Petrus tak sděluje: „Mohu občany ujistit, že i nadále zachováme stávající podobu sousedských permanentek, které umožní celoroční bezplatný vstup do areálu botanické zahrady v Troji“. 

Setkání ředitelky Botanické zahrady se starostou MČ Praha 8 a zástupci Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Setkání ředitelky Botanické zahrady se starostou MČ Praha 8 a zástupci Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Setkání ředitelky Botanické zahrady se starostou MČ Praha 8 a zástupci Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Setkání ředitelky Botanické zahrady se starostou MČ Praha 8 a zástupci Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 8.

Zveřejněno: 24.03.2015 – Anna Patočková
Vytisknout