Salon výtvarníků – inspirace Prahou 8 – výzva

Milí přátelé, vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností, nabízíme možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu na XII. ročníku výstavy nazvané Salon výtvarníků – inspirace Prahou 8.

Kdy: konání výstavy 7. až 30. října 2016
Kde: místo konání výstavy – Grabova vila

Prezentace na „Salonu výtvarníků“ není omezena tématy ani použitými výtvarnými technikami, pouze díla, která potřebují ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme z technických důvodů přijmout. Jak vyplývá z podtitulu výstavy, byli bychom rádi, kdyby se jedno dílo tematicky vztahovalo k Praze 8, forma a způsob závisí na vaší tvůrčí invenci.

Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní Vladislavy Wildtové, odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ  Praha 8 (tel. 283 090 422, 606 613 390 nebo e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz).

Exponáty budeme vybírat v místě konání výstavy v Grabově vile (Na Košince 1) v době 21. až 30. září 2016, vždy po telefonické domluvě s paní Wildtovou.
Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce nevystavit.

Salon výtvarníků 2016 – výzva