Seč trávy probíhá dle plánu

Na začátku května skončila první seč trávy v naší městské části. Celkem bylo v prvních jarních měsících posekáno 1 325 739 m2 travního porostu (tedy plocha odpovídající přibližně 133 fotbalovým hřištím), který se nachází na pozemcích svěřených MČ Praha 8.
 
Druhá seč probíhá v těchto dnech, poskytovatelem služby je společnost Centra a.s.
 
Upozorňujeme, že výše uvedený poskytovatel je dle smlouvy povinen veškerý materiál, který během sečení vznikl (zejména vzniklou posečenou travní hmotu), zcela posbírat, odvézt a zlikvidovat. V případě, že se tak nestane, napište nám prostřednictvím naší webové služby Hlášení závad, zajistíme nápravu.
 
Celkem se během letošní sezóny uskuteční nejméně šest sečí travnatých ploch. V parcích Prahy 8, tedy na nám. Václava Holého, Karlínském a Lyčkově náměstí, v Kaizlových sadech, kolem Libeňského zámečku a na Kobyliské střelnici probíhají seče každých přibližně 14 dnů.
 
Paralelně s první sečí byla zahájena seč trávy na pozemcích hlavního města Prahy. Nicméně zde se předpokládají do konce roku již jen tři, maximálně čtyři seče.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 17.05.2018 – Marcela Konrádová
Vytisknout