Seminář „Třídím BIOmateriál“ seznámil účastníky s nakládáním s bioodpadem v podmínkách velkoměsta

Seminář „Třídím BIOmateriál“, 20. února 2017V pondělí 20. února 2017 se ve spolupráci MČ Praha 8, Magistrátu hlavního města Prahy a Ekodomova uskutečnil v prostorách úřadu seminář „Třídím BIOmateriál“. Náplní semináře bylo informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu. Hlavním důvodem je fakt, že se v horizontu několika let hlavní město Praha připravuje na zavedení plošného sběru bioodpadů. Seminář se věnoval také kompostování, jako účinnému nástroji druhotného využití odpadů, který lze realizovat i ve městě.

Seminář byl určen především organizacím zřizovaných městskými částmi, pro zaměstnance odboru životního prostředí, zástupcům ZŠ a MŠ, odpadovým hospodářům firem, apod..

Účastníci semináře obdrželi dárkové balíčky se sadou na podporu třídění biomateriálu v bytech či ve firmách. Bytové domy či firmy, které se rozhodnout zavést oddělený sběr biomateriálu, získají zdarma tuto sadu pro všechny zúčastněné osoby/byty.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostřední České republikyDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Seminář „Třídím BIOmateriál“, 20. února 2017
Zveřejněno: 22.02.2017
Vytisknout