Slavnostní ocenění školních metodiků prevence

V úterý 10. dubna 2018 proběhlo v obřadní síni Libeňského zámku historicky první slavnostní ocenění školních metodiků prevence. Oceněno bylo celkem 15 školních metodiků prevence ze základních a středních škol za jejich zodpovědnou a kvalitní práci v oblasti prevence rizikového chování, kterou ve školách vykonávají.

Dnešní doba s sebou přináší mnoho nových problémů, kdy se nejčastěji ve školách řeší šikana a kyberšikana, důraz je rovněž kladen na prevenci závislostí. Úlohou školního metodika prevence je provádět mapování rizikového chování ve škole, pomáhat toto rizikové chování řešit a navodit klidné a bezpečné klima ve spolupráci s vedením školy, žáky, rodiči, výchovnými poradci a dalšími subjekty.

Odbor sociálních věcí při výběru spolupracoval s metodičkami prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 a Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, kdy bylo přihlíženo na kvalitu preventivních programů školy a dalších preventivních aktivit.

Vím, že vaše práce není jednoduchá a často ji děláte nad rámec svých pracovních úvazků. Proto vám všem velice děkuji za vaše úsilí a osobní přístup, kterým pomáháte řešit problémy našich dětí v úplných začátcích. To je nedocenitelné,“ poděkoval všem 15 přítomným metodikům zastupitel Vít Céza.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 11.04.2018 – Marcela Konrádová
Vytisknout