Slovo starosty

Milí a stateční spoluobčané,
kolikrát začínám své úvahy nejen na tomto místě tím, že žijeme v nelehké době. V posledních dnech a týdnech už toto konstatování začíná být nadbytečné.

Jsem dalek moralizování, a tak se chci se svými spoluobčany podělit o pár svých pocitů z bezprecedentní situace. Vlastně celý svůj dospělý život zastávám názor, že každá krize je možností, jak si uspořádat život tak, aby se člověk vyvaroval chyb, které dosud dělal. S takovým postojem přistupuji ke každému životnímu předělu a myslím si, že člověk vlastně ani jinou možnost nemá.

Každou krizi a těžkosti musí brát jako možnost stát se ne zrovna lepším, to je vždycky relativní na posouzení, ale minimálně odolnějším nebo připravenějším. Protože připravený je člověk oporou nejen sám sobě, ale i rodině, obci, celku.

Ze všeho nejhorší podle mé životní zkušenosti je, když se člověk novým výzvám ke zlepšení sebe sama vyhýbá, hledá chyby kolem sebe a v jiných a zapomíná na to, zamést si především před vlastním prahem. Zní to jako klišé, ale nemůže to být klišé, pokud je tento postoj
vyjádřen i činem.

Krizová doba, která nastala, nám v první řadě dává možnost soustředit se na důležité věci, jako je například péče o naše rodiče, prarodiče, děti, postižené a na všechny, kteří mají méně sil, zkušeností, prostě možností. Mluvím teď za generaci, které nezbývá než se starat o všechny tři generace – tu za námi, tu před námi a o sebe samotné. Beru to sice jako povinnost, ale vnímám, že v lehčích časech to není pro řadu lidí priorita, přestože by být měla vždy. Krize nás učí.

Také jako člověk a politik házím za hlavu politickou soutěž a snažím se z pozice vedoucího samosprávy hledat konstruktivní řešení. Raději než nadávání na vládu, kterou beru jako ideového rivala v řadě věcí, navrhuji konkrétní řešení. Například dočasné zrušení modrých parkovacích zón, aby se všichni bez omezení mohli postarat o své seniory. Vláda toto opatření přijala za své. Říkám to proto, že byl tento nápad využit pro blaho celku. A to mě těší a dává mi to sílu.

Myslím si obecně, že jsme v situaci, kdy bychom všichni měli táhnout za jeden provaz, být společného ducha, uskromnit se, podrobit se i tvrdým opatřením, věřit si – sobě samotným i navzájem – a v neposlední řadě dopřát sluchu těm, kteří tyto těžké situace v životě zažili
a dokázali je statečně překonat.

Měli bychom v této situaci poděkovat všem, kteří se starají o to, abychom tuto krizi překonali. Nejen zdravotníci, policisté, hasiči, ale také prodavači a prodavačky, řidiči kamionů a mnoho dalších. Všem velké díky!

Prosím, podřiďme se v této chvíli všem tvrdým opatřením, která nás samozřejmě omezují, ale jsou opravdu nezbytná. Nesnažme se je obcházet, dnes je to opravdu nezodpovědné a trestuhodné.

Všem přeji hlavně trpělivost, zodpovědnost, vzájemnou solidaritu a hodně zdraví!

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 23.03.2020
Vytisknout