Slovo starosty

Slovo starosty – květen 2020Milí a spoluobčané,
v normálních časech bychom dnes vítali měsíc lásky, připravovali se na květnové jubileum osvobození od německého nacismu a výročí úspěšného útoku našich hrdinů na kata českého národa Reinharda Heydricha. To vše si letos nejspíše připomeneme bez větších shromáždění, každý sám za sebe, v soukromí, či svou vlastní návštěvou vzpomínkových míst.

Osobně je mi to líto. Ale snažím se najít alespoň nějaké klady. Není možná podobná tichá vzpomínka cennější ve chvíli, kdy si každý z nás vzpomene sám? Není upřímnější?

Za protektorátu, v dobách pro náš národ nejtěžších, se ukazovaly charaktery. Jako v každé složité době. Mnoho lidí pomáhalo odboji, přestože jim hrozilo, že přijdou o život. A nejen jim, celým jejich rodinám. I tak riskovali ve prospěch jiných. Menšina pak tiše spolupracovala s okupanty, někteří dokonce aktivně.

I v dnešní krizi, která je jistě vážná a nepříjemná, ale nedosahuje svou tragičností okupace, se ukazují charaktery. Mnozí pracují ve prospěch celku, pomáhají, kde se dá. Snaží se svým dílem, ukázněností a disciplínou, abychom nepříjemný virus zvládli. Je to naprostá většina lidí – jasně pochopili, že jedině tak můžeme společně situaci zvládnout a pomalu se vracet k normálnímu životu. Návrat bude jistě dlouhý, ale jsem optimista v tom, že to zvládneme. Přestože samotný restart bude složitější než zavedení restrikcí, věřím, že společně i nadále zůstaneme semknuti. Že překonáme všechny svízele, které nám koronavirus nachystal a z krize vyjdeme, v duchovním slova smyslu, obohaceni. Zjišťujeme, co je pro nás opravdu důležité. A co je malicherné, zbytné.

Opět vidíme, jak je pro nás důležitá rodina a zdraví našich blízkých. Jak pomíjivé věci jsme často považovali za smrtelně vážné a dnes se bez nich musíme obejít. To si z této krize, kterou od války nepamatujeme, prosím, odnesme.

Hodně zdraví a pevné nervy přeje

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 27.04.2020
Vytisknout