Slovo starosty

Slovo starosty – červen 2020Milí a stateční spoluobčané,
naše městská část má konečně rozpočet, který v polovině května schválilo zastupi­telstvo. Pokračujeme v trendu šetření a snižování výdajů. Letos budeme hospodařit s méně než polovinou oproti roku 2018, kdy rozpočet skončil s výdaji téměř 1,8 mi­liardy korun a spolykal jedny z posledních finančních rezerv. Již loni jsme museli ostře „šlápnout na brzdu“ a škrtat pod úroveň jedné miliardy. V tom musíme pokra­čovat i letos.

Důvodem není jen chybějící finanční polštář, ale i systém přerozdělování daňových prostředků v rámci Prahy. Hlavní město dostává ze státního rozpočtu téměř 60 mi­liard korun, mezi městské části pak rozděluje asi osm procent těchto prostředků. Pro naši městskou část s více než 100 tisíci obyvateli tak vychází 352 milionů korun, to je zhruba 3.500 korun na hlavu. Abychom měli srovnání, nedaleká obec Líbeznice získává z přerozdělení daní přes 53 milionů korun při 2.953 obyvatelích, tj. 18 tisíc na hlavu. Při rozsáhlosti agendy, kterou musí úřad městské části zvládnout, jde o dlou­hodobě neudržitelný stav. V této věci budeme společně se starosty ostatních měst­ských částí i nadále bojovat o radikální změnu. Pokud se to nepodaří, v blízké bu­doucnosti se na ekonomické hraně ocitnou další a další části Prahy.

Toto číslo Osmičky vás možná překvapí obsáhlostí inzerce. Je tomu tak proto, že jsme se rozhodli jako jednu z forem pomoci živnostníkům a podnikatelům poskytnout prostor v našem časopise zdarma. Jsem rád, že jej využili. A věřím, že občané „osmičky“ nenechají své řemeslníky a další živnostníky na holičkách a jejich služby si objednají.

Přeji příjemné čtení červnového čísla a pokud si mohu dovolit pozvat Vás na nějakou událost, kterou byste si neměli nechat ujít, pak je to možnost zhlédnout díla Petra V. Godothora a Radka Andrleho. Osobně se určitě přijdu podívat. Podrobnosti naleznete na straně 21.

Pevné zdraví a krásný začátek léta přeje

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 25.05.2020
Vytisknout