Slovo starosty

Slovo starosty– listopad 2020Milí spoluobčané,
bohužel nelze nezaregistrovat, že nás koronavirus sevřel mnohem hůř, než jsme asi všichni čekali. Ve chvíli psaní tohoto úvodníku máme zavedena již velmi přísná opatření a já bych si vás dovolil poprosit o to, abyste je skutečně dodržovali. Jde o hodně a není to opravdu žádná legrace.

Zároveň je teď nutno ze strany státu projevit maximální empatii a rychle pomoci těm, kteří kvůli restrikcím přicházejí o živobytí. Mají to teď obrovsky těžké a nezaslouží si hrubě necitlivá slova českého prezidenta o neschopnosti. V této souvislosti je to i na nás občanech. Podpořme nákupem ty, kteří dnes strádají uzavřením svých provozoven a snaží se přežít alespoň pomocí objednávek či prodejem přes okénka.

Snažme se vzájemně pochopit, držet spolu a nehádat se. Teď není čas na spory zastánců roušek s jejich odpírači. Žádné „vyhrané“ hádky na sociálních sítích nikomu z nás v okamžiku pandemické krize nepomohou. Dokázali jsme být zodpovědní a jednotní na jaře, dokážeme to i teď.
Držme spolu.

Neberme pandemii jako svého druhu sportovní ligu – není žádné „best in COVID“, jak bohužel řekl předseda vlády v létě. Nebylo vhodné se
vychloubat, ale nesmíme se ani nyní vzdát. Buďme trpěliví, buďme chápaví, buďme zodpovědní, chraňme se před nákazou.

A mysleme na ty, kteří s nemocí bojují v první linii a zachraňují životy. Na lékaře, na zdravotní sestry i bratry. Je třeba jim složit poklonu a poděkovat. A nejen jim. Mysleme i na paní učitelky, kuchařky a další zaměstnance z mateřských škol, kteří se starají o naše nejmenší, abychom mohli pracovat. Na všechny, kteří nám svou prací umožňují nakupovat potraviny, léky a další nezbytnosti. Poděkujme všem, kteří svou činností pomáhají udržet společnost v chodu.

Mnoho trpělivosti, hodně sil a pevné zdraví přeje

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 22.10.2020
Vytisknout