Snaha Prahy 8 zachránit libeňský Palác Svět pokračuje

Dne 15. března 2018 proběhla kontrola stavu kulturní památky v pražské Libni, Paláce Svět. Vlastník nemovitosti, italská společnost Crispino nemovitosti spol. s r.o. nechává významnou památku nadále chátrat. Neprodleně však musí zajistit bezpečnost chodců.

„Na zubožený stav Paláce Svět upozorňuje Praha 8 už opravdu dlouhou dobu. Bohužel, co se možností zásahů týče, máme svázané ruce,“ říká starosta MČ Praha 8 Roman Petrus a pokračuje: „Přesto podnikáme řadu kroků, kterými chceme přimět pana Crispina, aby se o stav této výjimečné památky začal zajímat.“ Na havarijní stav často upozorňují také Pražané na sociálních sítích.

„V současné době řešíme především podhled v externí části stropní konstrukce v prvním nadzemním podlaží směrem k Elsnicovu náměstí, která je v kritickém stavu,“ uvádí starosta Petrus. „V betonové konstrukci podhledu stropu je viditelná trhlina o délce asi tři metry a šířce několik milimetrů. Kontrolní prohlídka doporučila zamezit přístup osob i zvířat pod místo závady do doby jejího odstranění,“ popisuje výsledek kontrolní prohlídky Petrus.

Na základě zjištěných vad bylo rozhodnuto nařídit zabezpečovací práce, a to zejména: 
  • zajištění oplocení části stavby k zamezení přístupu osob a zvířat,
  • zajištění odstranění závady na základě doporučení statika, přičemž práce musí být dokončeny nejpozději do 30 dnů.

V únoru bylo majiteli dříve nádherné konstruktivistické budovy uloženo, aby zajistil dodělání prací, které mu byly uloženy v rámci smírného řešení věci v dubnu 2017, případně reklamaci již provedených změn, které nejsou dostačující. Vlastník se kontroly nezúčastnil, přítomni však byli zástupci památkářů z Magistrátu hl. m. Prahy a Národního památkového úřadu (NPÚ). Kontrola provedení těchto prací se uskuteční 10. dubna 2018. Více informací v tiskové zprávě na našem webu zde.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 02.04.2018
Vytisknout