Souhrnné stanovisko ke stavbě

Stručně Úplné znění
Žádost o souhrnné stanovisko ke stavbě

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor životního prostředí –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/1 (1. patro)
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744, 724 341 417
Ďoubalová Simona Ing.
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
210 (1. patro)
simona.doubalova@praha8.cz
222 805 799
Hájková Markéta Ing.
pověřena vedením oddělení
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/2 (1. patro)
marketa.hajkova@praha8.cz
222 805 711

V úředních dnech: pondělí a středa, 08.00–17.00 hodin

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V žádosti se uvede místo a název stavby a jméno a adresa investora.
K žádosti se přiloží:
  • technická zpráva nebo stručný popis stavby, uvést způsob nakládání s odpady ze stavby
  • situace se zákresem navrhované stavby
  • je-li součástí stavby zdroj znečišťování ovzduší, dokumentaci k tomuto zdroji
  • informace o tom, jakým způsobem se stavba dotkne zeleně; budou-li dotčeny dřeviny, jejich zákres v situaci
  • návrh sadových úprav (nepožaduje se pro výstavbu rodinných domů a dalších staveb menšího rozsahu)
  • v případě zateplování obytných budov uvést opatření na ochranu rorýsů a netopýrů
  • informace o vlivu stavebního záměru na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu

Doporučujeme uvést i případná předchozí, se záměrem související vyjádření, nebo rozhodnutí odboru životního prostředí a odboru dopravy. Projektovou dokumentaci je třeba předkládat ve stejném rozsahu, jako ke stavebnímu úřadu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiný poplatek není stanoven.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů