Stávající vedení Botanické zahrady Praha prakticky nerespektuje občany Prahy 8

Botanická zahrada PrahaPo mnohatýdenním intenzivním tlaku městské části Praha 8 bylo na Radě hl. m. Prahy schváleno usnesení, které Botanické zahradě Praha doporučilo pokračovat ve vydávání bezplatných sousedských permanentek do venkovních expozic botanické zahrady. Kompetentní radní MHMP Jan Wolf bohužel výrazně zredukoval počet ulic, pro které by měly platit permanentky zdarma, konkrétně ze 175 původních ulic je nově „bezplatných“ pouze 35 (PDF, 67 kB). Tím zasáhl velké množství občanů trvale žijících v severněji položených ulicích Bohnického sídliště.

Vedení botanické zahrady se však nechtělo ani s tímto usnesením plně spokojit a informovalo městskou část o tom, že pro občany trvale žijící v uvedených 35 ulicích bude platit nikoli vstupné zdarma, ale pouze zvýhodněné vstupné v hodnotě přibližně poloviny standardního vstupného. Po dalším intenzivním tlaku městské části Praha 8 bylo nakonec přijato rozhodnutí botanické zahrady, které bude pro občany v uvedených 35 ulicích vydávat vstupné za symbolickou 1 korunu, pro děti do 6 let věku bude vstupné zdarma.

Vedení Prahy 8 však ani tento výsledek nepovažuje za dobrý. Starosta Roman Petrus, který byl hlavním vyjednavačem za městskou část, v této oblasti konstatuje: „Po našem velkém tlaku došlo k zachování projektu sousedských permanentek, ale vzhledem k velkému odporu vedení botanické zahrady podpořeného nedostatečným pochopením ze strany radního Jana Wolfa došlo k redukci řady ulic. S tímto stavem se do budoucna nechceme smířit a uděláme vše pro to, aby se rozsah vydávání sousedských permanentek zdarma vrátil na původní úroveň.

Pro vedení městské části je nepochopitelné, že Botanická zahrada Praha a část Rady hl. m. Prahy nereflektuje práva a potřeby tak velkého množství aktivních občanů, jako žije v rámci bohnického a trojského sídliště. Předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza, který se problematice botanické zahrady taktéž věnoval, doplňuje: „Botanická zahrada v posledních letech učinila řadu opatření, která z kvalitativního hlediska výrazně mění charakter Trojského vrchu. Vedle toliko zmiňovaného oplocení došlo a dochází k velkým prořezům a kácení stromů. Jejich cílem je přetvořit trojský vrch do zcela jiné krajinné podoby. To je samo o sobě zásadní změna, která by měla být občanům citlivě vysvětlována. Vysvětlována bohužel nebyla a jediné, co se místní občané od botanické zahrady dozvěděli, je potřeba oplocení bez odpovídajících kompenzací.

Praha 8 se se stávající situací nehodlá dlouhodobě smířit. Spolu s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem, který jako jediný nesouhlasil s takto drastickou redukcí ulic, se bude snažit do budoucna zlepšit stávající stav. Pokud to nepůjde, starosta Roman Petrus bude spolu se svými kolegy tlačit na jediné: „Budeme se snažit o odstranění stávajícího plotu uzavírajícího většinu Trojského vrchu.

Praha 8 navíc prostřednictvím starosty R. Petruse podala ve čtvrtek 14. dubna 2016 podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí příslušného Odboru výstavby a územního rozhodování MČ Praha 7, kterým bylo povoleno umístění stavby oplocení podél biokoridoru – areál Sever. Přestože je jeden ze zasažených pozemků přímo na území Prahy 8, Praha 8 nebyla přizvána jako účastník řízení a nemohla se k dané záležitosti vyjádřit. Praha 8 je přesvědčena, že bude potvrzeno nezákonné rozhodnutí, které bude mít vliv na uvedené oplocení.
Zveřejněno: 14.04.2016
Vytisknout