Svatební obřady v objektech úřadu

Na koho se obrátit:Podrobné informace
o možnostech uzavřít manželství naleznete v oblasti Potřebuji vyřídit –> Obřady.

LIBEŇSKÝ ZÁMEK
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň (mapa)
Historie zámku

Úředně určenou místností pro uzavírání manželství na území městské části Praha 8 je Obřadní síň Libeňského zámku, nicméně městská část Praha 8 nabízí pro měsíce duben až září možnost uskutečnit civilní svatební obřad též v dalším jedinečném interiéru objektu Libeňského zámku, a to v památkově chráněné Zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie, která byla postavena v průběhu rokokové přestavby Libeňského zámku v roce 1770.


Zámecká kaple
Kapacita 60 míst
Podrobnější informace o kapli

Zámecká kaple – virtuální prohlídka

Sazebník za užívání kaple za účelem konání svatby (cena vč. 20% DPH)
Pronájem:

  • pro snoubence, z nichž má alespoň jeden trvalé bydliště na MČ Praha 8 – 5.000 Kč
  • pro snoubence, kteří nemají trvalé bydliště na MČ Praha 8 – 10.000 Kč

Oddací den: pátek
Svatební obřady mimo oddací den (čtvrtek, sobota) a mimo úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části Praha 8 – příplatek ve formě správního poplatku 1.000 Kč.


Obřadní síň

Kapacita 40 až 100 míst

Obřadní síň – virtuální prohlídka

Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň Svatba nanečisto


Oddací den: pátek
Pronájem za účelem konání svatby je pro všechny obyvatele ČR bezplatný.
Svatební obřady mimo oddací den (čtvrtek, sobota) – příplatek ve formě správního poplatku 1.000 Kč.


Další informace o možnostech uzavřít manželství naleznete v oblasti Potřebuji vyřídit –> Obřady..