Ukončení mandátu místostarostky Borhyové

Vyjádření starosty MČ Praha 8 Romana Petruse ohledně ukončení mandátu místostarostky Borhyové:

Dnes 31. října 2016 jsem obdržel od paní Aleny Borhyové její oficiální rezignaci na mandát zastupitelky městské části Praha 8. Dnes tuto rezignaci odesílám ředitelce Magistrátu hl. m. Prahy JUDr. Martině Děvěrové, MPA. Oceňuji, že paní Borhyová splnila to, co přislíbila právě před měsícem ve svém politickém prohlášení – viz zde

Musím dementovat zprávu ČTK, která uvádí mylné informace. Nikdy předtím jsem oficiální rezignaci neobdržel, jak ostatně bylo v politickém prohlášení paní Borhyové v září zřejmé, k faktickému složení mandátu mělo dojít do konce října tak, aby mohlo dojít k plynulému předání celé agendy jejímu nástupci.

Jde pravděpodobně o nepochopení komunikace mezi městskou části a magistrátem. Paní ředitelce Děvěrové jsem sice politické prohlášení paní Borhyové v září zaslal, ale pouze z toho důvodu, aby byl magistrát informován, že není nutné svolávat mimořádné zastupitelstvo, jak vyžadovala opozice, protože k faktickému odchodu paní Borhyové mělo stejně záhy dojít. Nešlo o oficiální rezignaci, ta mi byla doručena až dnes, 31. října 2016.

Jsem rád, že paní Borhyová dnes učinila, co slíbila. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval paní Borhyové za odvedenou práci na pozici místostarostky Prahy 8.

Starosta Prahy 8 - Roman Petrus

Zveřejněno: 31.10.2016 – Anna Patočková
Vytisknout