Úřad městské části Praha 8 realizuje od září 2017 projekt Osmička – úřad vstřícný rodině

Logo Evropská unie – Operační projekt ZaměstnanostOsmička – Úřad vstřícný rodině (logo)


Úřad městské části Praha 8 realizuje od září 2017 projekt Osmička – úřad vstřícný rodině. Hlavním cílem projektu je institucionální zajištění, zavedení a prosazování agendy rovnosti žen a mužů v rámci činnosti Úřadu městské části Praha 8. Klíčovou aktivitou je zřízení pozice gender focal point, jakožto kontaktního a poradního místa pro řešení agendy rovnosti žen a mužů. 

Projekt se svými aktivitami rovněž zaměřuje na podporu slaďování pracovního a rodinného života, a to zejména zavedením mentoringu a flexibilních pracovních úvazků. Dále bude realizován genderový audit, akční plán pro zavádění rovných příležitostí, vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu, pravidelné vydávání newsletteru a další činnosti související se zaváděním rovných příležitostí.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Zveřejněno: 22.01.2018
Vytisknout