Ládví – centrum sídliště Ďáblice – urbanisticko-architektonická studentská soutěž

MČ Praha 8 vyhlašuje ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT urbanisticko-architektonickou soutěž pro studenty VŠ o podobu centrálního prostoru sídliště Ďáblice.

Kdy: od 15. června 2015 do 7. září 2015 (termín odevzdání návrhů)
 • 1. cena:  20.000 Kč
 • 2. cena:  15.000 Kč
 • 3. cena:    9.000 Kč
Ládví – centrum sídliště Ďáblice – studentská soutěž

Cíl soutěže

Smyslem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější způsoby revitalizace řešeného prostoru tak, aby jeho podoba a fungování odpovídaly jeho významu a aby umožňovaly širokou škálu veřejných aktivit. Všechny návrhy budou veřejně prezentovány a stanou se podkladem k veřejné diskusi o konkrétním návrhu úprav náměstí.

Řešené území
Centrální náměstí sídliště Ďáblice se stanicí metra Ládví a dalšími veřejnými budovami je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím této novodobé městské čtvrti. Jeho podoba a fyzický stav všakdostatečně neodrážejí tuto skutečnost. Náměstí od svého vzniku v polovině 70. let neprošlo významnější modernizací a nedokázalo dosud reflektovat ani změněné společenské podmínky za posledních 40 let.


Soutěžní podklady

A – Mapové podklady v ZIP (7 MB)
 1. situace širších vztahů.jpg
 2. fotomapa.jpg
 3. přehledná situace.jpg
 4. situace s vyznačením řešeného území (jpg+pdf)
 5. technická situace (jpg+pdf)
 6. podrobna situace.dwg
 7. majetkoprávní vztahy.jpg
B – Další dokumentace území v ZIP (124 MB)
 1. fotogalerie
 2. fotky pro povinný zákres
 3. podklady k veřejným budovám
 4. model území
C – Rozvržení panelu v ZIP (6 MB)
 1. doporučené rozvržení panelu.pdf
Ládví – centrum sídliště Ďáblice – studentská soutěž
Zveřejněno: 15.06.2015 – Tomáš Vlk   |   Aktualizováno: 27.07.2015
Vytisknout