Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8. Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. Troja.

Proti tomuto záměru se v polovině minulého roku velmi razantně vyslovila široká veřejnost s podporou městské části Praha 8, jež podnítila Magistrát hl. m. Prahy, který od té doby začal, zejména pod vedením náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), vyjednávat o získání předmětného pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy tak, aby došlo k zachování přírodního charakteru této lokality a k zabránění jakékoli výstavby.

Po několika měsících velmi náročných jednání se situace dostala do stavu projednávání konkrétních podmínek přímého odkupu tohoto pozemku, přičemž v úterý 13. června 2017 došlo na Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), místostarosty městské části Praha 8 Radomíra Nepila (ANO) a zastupitele městské části Praha 8 Víta Cézy (ČSSD) ke schválení úplatného nabytí pozemku parc. č. 1304/1. Odsouhlasený materiál bude dále postoupen Radě hl. m. Prahy a následně zastupitelstvu hl. m. Prahy k definitivním schválením. Již v tuto chvíli se jedná o výrazný posun, neboť tento materiál obsahuje konkrétní podmínky odkupu a zároveň má širokou politickou podporu.

Starosta městské části Praha 8 Roman Petrus (ČSSD) k tomu říká: „Jako městská část děláme vše pro to, aby se na tomto místě žádný projekt rozhledny ani ničeho podobného nikdy nerealizoval. Došlo by k narušení celistvosti zdejších zelených ploch, k velkému kácení zeleně a k nárůstu hluku v lokalitě.“ Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD) k tomu dodává: „S našimi aktivitami nekončíme. Stejně jako jsme razantně vystoupili v květnu 2016 na veřejném projednávání s developerem, stejně rázně budeme postupovat až do chvíle, než bude pozemek definitivně v majetku hl. m. Prahy. Nyní jsme se k tomu výrazně přiblížili.“


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou naplánovaná na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. Troja v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa.
Zveřejněno: 14.06.2017
Vytisknout