Uzavírka ul. Trojská – dopravní opatření Pod Lisem–Trojská

Vážení občané Prahy 8, s ohledem na rozhodnutí  Rozhodčího soudu, který řešil spor mezi hlavním městem Prahou a společností Metrostav a. s., je nezbytné, díky vzniklé časové prodlevě, s maximální intenzitou pokračovat v pracích na dokončení stavby MO Blanka. Z tohoto důvodu jsou v okolí křižovatky Pod Lisem – Trojská zavedena dopravní omezení. Od 21.06.2014 dojde k podstatnému zkrácení kyvadlového provozu vozidel (řízeno světelnými signály).

Dále dojde k uzavření severního ramene křižovatky,  tj. ul. Trojská (v úseku Trojská – Nad Kazankou) ve směru z/do Kobylis. V této části probíhají práce více zhotovitelů, vedle výstavby inženýrských sítí, tramvajového tělesa, chodníků a vozovek v rámci Městského okruhu je zde též výstavba kanalizace (akce PVS) a realizace kabelových tras (akce PREdi),  plynovodu apod. Výstavba probíhá pozičně v různých fázích, tomu bude odpovídat i vedení pěší a automobilové dopravy.

Uzavírka je realizována na území MČ Praha 7, proto povolení vydává odbor dopravy ÚMČ Praha 7. Odboru dopravy ÚMČ Praha 8 byla akce dne 13.06.2014 pouze oznámena.  Doba omezení se předpokládá do 09/2014. Omlouváme se za omezení touto stavbou v širším okolí.
Zveřejněno: 17.06.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout