Uzavření některých budov úřadu MČ Praha 8 dne 19.7.2016

Na základě oznámení společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude z důvodu plánovaných oprav v úterý, dne 19. 7. 2016 od 8:00 do 19:00 hod přerušena dodávka vody v budovách městské části Praha 8 – Libeňský zámek, tzv. Bílý dům a Grabova vila.

Z tohoto důvodu budou muset být všechny tyto objekty pro veřejnost uzavřeny. Všechny případné schůzky na odborech, které sídlí na těchto pracovištích se tím pádem ruší.

V tento  den bude přerušen i výdej parkovacích karet, stejně tak nebude zajištěn provoz oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů.

Občané mohou podat žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a hlásit ztráty dokladů na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v rámci hl. m. Prahy na kterémkoli Úřadě městské části Praha 1 – Praha 22 ve stanovených úředních hodinách. Nejblíže se nachází Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 (u stanice metra Vysočanská).

Odcizení osobních dokladů je možno hlásit na všech služebnách Police ČR, nejblíže se nachází služebna místního oddělení Libeň, Zenklova 212/17, Praha 8 (poblíž zastávky tramvaje Palmovka).

Výdej vyrobených osobních dokladů ani přihlašování k trvalému pobytu nebude dne 19. 7. 2016 zajišťováno.

Pro rezervování termínu návštěvy pro podání žádosti o občanský průkaz či cestovní pas a vyzvednutí těchto dokladů je možno využít internetový formulář na www.praha8.cz/rezervace. V případě potřeby využití agendy Czechpoint, ověření podpisu nebo kopie listiny, je možno se obrátit na pobočky České pošty, a.s., nejbližší pobočka je na adrese Sokolovská 143, Praha 8.

Koncert kapely SPIRITUÁL KVINTET se v úterý 19. července od 19.00 hodin na nádvoří Libeňského zámku KONÁ!

Vstup na nádvoří bude umožněn od 18.00 hodin dvěma vstupy: hlavním vchodem do zámku a boční brankou u vjezdu z ulice U Libeňského zámku.

Těšíme se na vás!

Koncert Spiritual Kvintet
Zveřejněno: 13.07.2016 – Anna Patočková
Vytisknout