V Praze 8 probíhá rekonstrukce tří základních škol

Školní rok v ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní bude toto září zahájen ve znamení zateplování. Na všech třech školách probíhá v rámci snížení energetické náročnosti výměna oken a dveří a zateplení fasád a střech. Vzhledem ke komplexnosti a velikostem budov je plánovaná délka realizace stavebních prací pět měsíců u ZŠ Burešova a ZŠ Ústavní a šest měsíců u ZŠ Libčická. Prostředky na stavební akce jsou částečně hrazeny z Operačního programu životního prostředí.

Radnice Prahy 8 zahájila přípravné práce k realizaci všech tří akcí okamžitě, jakmile bylo jisté, že tyto opravy bude možné realizovat za podpory operačního programu, tedy již v listopadu roku 2012. Ještě před vyhlášením výběrových řízení na dodavatele však bylo nutné nechat přepracovat všechny projektové dokumentace a aktualizovat v souladu s platnou legislativou, která krátce předtím vešla v platnost - to vše v návaznosti na nové vyhlášky týkající se zákona o veřejných zakázkách,  

„Administrativní proces je v tomto případě poměrně složitý a především velmi zdlouhavý.Musíme totiž dbát na všechny zákonné lhůty a podobné záležitosti, navíc máme další zákonné povinnosti s ohledem na získané dotace, jimiž jsme vázáni. To, že se tím proces výrazně prodlužuje nezastírám, nicméně nelze postupovat jinak a městská část v tomto směru nikde nepochybila ani proces nezdržela,“ uvádí radní městské části Markéta Adamová. Přestože MČ Praha 8 vynaložila veškeré legislativně možné prostředky k urychlení výběru zhotovitele, stavební práce na všech třech školách začaly až během letních prázdnin.

K posunu vyhlášení výběrových řízení došlo díky administrativní zátěži na Státním fondu životního prostředí, který projekty před realizací schvaloval.

„Navíc situace nejen Městské části Praha 8, ale všech veřejných subjektů, je díky novelizovanému Zákonu o veřejných zakázkách velmi komplikovaná. Největší problém vidím v tom, že hlavním kritériem pro výběr vítěze výběrového řízení je cena, ale spolehlivost nebo reference uchazečů v potaz brát nelze. Díky tlaku na cenu může docházet k výběru subjektu, který není pro realizaci stavební akce nejvhodnější nebo nejzkušenější,“ říká Adamová.

Slova radní aktuálně potvrzuje vývoj na stavbě ZŠ Ústavní, kde se koncem srpna zkomplikovala situace. „Okamžitě jsme nechali zastavit demontáž a montáž oken, nebyli jsme spokojeni s dodávkou. Problém se však podařilo vyřešit a stavba opět pokračuje,“ konstatuje Adamová. Zhotovitel stavby navíc odmítal komunikovat a stavbu zdržoval, přestože mu za takové jednání hrozí postih, Situace je na každé jednotlivé stavbě specifická, u každé stavby řešíme trochu jiné problémy. Nejhorší situace je ale právě na stavbě ZŠ Ústavní, kde se opět ukazuje, že zákonem stanovený výběr dodavatele podle výše, či spíše níže ceny není šťastné řešení.“

Vzhledem k probíhajícím pracem již ZŠ Burešova vyhlásila na celý první zářijový týden (tj. od pondělí 2. 9. do pátku 6. 9.) pět dní ředitelského volna. Základní škola Libčická předpokládá, že zahájení nového školního roku proběhne podle plánu, v pondělí 2. září 2013.

O průběhu prací na všech školách budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek městské části a webových stránek jednotlivých škol. Závěrem rodiče můžeme ubezpečit, že v žádné z uvedených školních budov se v demontovaných prvcích nenachází azbest.

Zveřejněno: 29.08.2013
Vytisknout