V březnu startuje již 21. ročník festivalu Týden mozku

Logo sdružení CerebrumFestival Týden mozku, který proběhne od 11. do 17. března 2019, nabídne návštěvníkům možnost seznámit se s ergoterapií a jejím přínosem pro pacienta po poškození mozku. 

Na akci vystoupí přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. Součástí bude také exkluzivní přednáška klientky a spolupracovnice neziskové organizace CEREBRUM, která si prodělala ve velmi mladém věku mrtvici s následným poškozením mozku. Akce přinese také doprovodný interaktivní program v podobě workshopů a dalších aktivit. Festival je určen pro zvídavé studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost.

„Velmi si vážím všech lidí, kteří s přípravou takové akce pomáhají. Je nesmírně důležité vědět o rizicích, ale i možnostech léčby. Ačkoli upřímně doufám, že nikdo z nás ani našich blízkých nebude pomoc CEREBRA a podobných organizací potřebovat, udělám ze své pozice maximum, aby se o nich a jejich práci společnost dozvěděla více,“ říká místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, v jejíž gesci je mj. zdravotnictví. Místostarostka Ludková také dodává, že je velmi ráda za působení organizace CEREBRUM právě v Praze 8, které pomáhala v počátcích fungování při hledání sídla.

Festival Týden mozku pořádá Akademie věd České republiky. Jedním ze spolupořadatelů je i nezisková organizace CEREBRUM, která se zaměřuje na poskytování pomoci osobám se získaným poškozením mozku, ať již jde o pomoc psychologa, logopeda či fyzioterapeuta. 
Hlavním cílem akce i organizace CEREBRUM je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. CEREBRUM provádí vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii i u klientů v domácím prostředí, což není v této oblasti péče obvyklé a řadí se tak mezi velmi unikátní formy pomoci. ergoterapeut, 

CEREBRUM – sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob s těžkým poraněním mozku. Organizace vznikla z důvodu poptávky po následné odborné péči, která v té době, ale i v současnosti stále velmi chybí. S neakutní pohospitalizační péčí je to totiž v ČR velmi tristní a nejen pacienti, ale i jejich okolí se dostávají do komplikovaných situací, pokud se mají o pacienty sami doma postarat. Současný systém dlouhodobé péče o tuto cílovou skupinu je roztříštěný, chybí návaznost a propojenost služeb, systém je výrazně podfinancován, což vede nejen k nízké kvalitě služeb, ale především k nedostatku lůžek rehabilitačních a doléčovacích.
V České republice však pro nedostatek těchto odborností, díky kterým dochází i k velmi dlouhým čekacím dobám, jsou tito lidé umisťováni do psychiatrických léčeben, nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tyto typy zařízení jim nicméně nejsou ani určeny ani jim nejsou schopny nabídnout adekvátní pomoc. Ve většině léčeben dlouhodobě nemocných chybí psycholog, ergoterapeut, logopedická péče, speciální pedagogika, případně další odborníci, kteří například v západní Evropě tvoří integrální část týmů následné péče. Pro úspěšný návrat jedince s následky poranění mozku do společnosti je zcela zásadní komplexní rehabilitační a následná péče, stejně jako podpora pečujících rodin, kterým ovšem někdo musí odborně vysvětlit, jak se o takovou osobu starat a jak jí nejlépe pomoci. 

CEREBRUM působí v České republice, ale své zkušenosti sdílí a nové poznatky čerpá i v rámci mezinárodních organizací jako Brain Injury Federation a Stroke Alliance for Europe. Více informací na www.tydenmozku.cz.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 25.02.2019
Vytisknout