Vedení Prahy 8 vzdalo hold válečným veteránům

V pátek 10. listopadu si radnice MČ Praha 8 poprvé připomenula Den válečných veteránů. Dvou pietních aktů u pomníků padlých v 1. světové válce – v Bohnicích (vedle kostela sv. Petra a sv. Pavla) a na Střížkově (v ulici U kapliček) – se zúčastnili místostarosta Radomír Nepil, radní Jana Solomonová a zastupitel osmé městské části Vít Céza.

11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. „Vzpomínáme dnes a zítra na padlé Čechy v 1. světové válce, ať už bojovali v československých legiích nebo v uniformách rakousko-uherské armády. Nezapomeňme též na oběti 2. světové války, která v mnohých hrůzách předčila tu první. Uctěme hrdiny, kteří se tehdy nesmířili s německou okupací Československa a postavili se jí, ať už v domácím odboji nebo v rámci československých zahraničních vojenských jednotek,“ uctil válečné veterány Radomír Nepil.

Jana Solomonová připomněla, že 11. listopad se vztahuje také na vojáky, kteří riskovali své životy a řada z nich padla v moderních válkách, na Balkáně, v Afganistánu či Iráku, jako vyslanci svobodného světa a obhájci demokratických hodnot. 

Čestnou stráž u pomníků drželi příslušník československých legií v Rusku, voják rakousko-uherské armády (oba z 1. světové války) a příslušník československé samostatné obrněné brigády v Anglii za 2. světové války. Přítomni byli i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu.

Datum bylo vybráno symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.

Den veteránů je spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek (Remebrance Sunday). 

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.


John McCrae
Na polích flanderských

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Zveřejněno: 10.11.2017 – Marcela Konrádová
Vytisknout