Veřejná fóra

Fórum mladých

Fórum mladých

Diskusní setkání se žáky a studenty základních a středních škol na téma budoucího rozvoje městské části.
Místní Agenda 21 – ilustrativní foto

Veřejné fórum

Debatní fórum nabízející příležitost občanům sdělit náměty a problémy z různých oblastí života v městské části.

Vytisknout