Veřejná fóra 2015–2018 (archiv)

Fórum mladých

Fórum mladých 2015–2018 (archiv)

Diskusní setkání se žáky a studenty základních a středních škol na téma budoucího rozvoje městské části.
Místní Agenda 21 – ilustrativní foto

Veřejné fórum 2015–2018 (archiv)

Debatní fórum nabízející příležitost občanům sdělit náměty a problémy z různých oblastí života v městské části.