Veřejné projednání k bezmotorové dopravě

Kdy: čtvrtek 27. srpna 2015 od 17.30 hod
Kde: DDM Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8

Městská část Praha 8 v  rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy, který je aktuálně před dokončením. Městská část uvítá jakékoli podněty a připomínky ze strany veřejnosti.
Tato verze není ještě kompletní a  také není konečná, protože na generelu se momentálně ještě pracuje. Jakékoli podněty týkající se této verze či jiné náměty k bezmotorové dopravě zasílejte prosím do 31. srpna 2015 na e-mailovou adresu hana.tischerova@praha8.cz.


Aktualizováno dne 28.08.2015
Na veřejném představení Generelu bezmotorové dopravy byla veřejnost informována, že finální verze dokumentu bude po jeho vypracování vystavena minimálně po dobu 14 dní na webových stránkách s opětovnou možností zasílání připomínek ze strany odborné i laické veřejnosti. Po vypořádání všech připomínek bude dokument projednán v Dopravní komisi a následně bude předložen ke schválení Radě městské části Praha 8.

Chcete-li zaslat informaci o vystavení finální verze na webových stránkách, obraťte se e-mailem na výše uvedenou adresu.


Pozvánka na veřejné projednání cyklogenerelu P8
Zveřejněno: 18.08.2015   |   Aktualizováno: 28.08.2015
Vytisknout