Vybíráme ze včerejšího jednání Zastupitelstva městské části Praha 8

Zastupitelé nesouhlasili s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje, že okrskové centrum Střelničná má i nadále sloužit jako centrum obchodů, služeb a komunitního života. Zastupitelé zároveň žádají majitele dotyčných objektů a pozemků (konkr. CPI Reality, a.s.), aby se držel zpracované a zapsané územní studie, kterou v květnu 2023 schválilo hlavní město Praha. Zastupitelé také žádají hl. m. Praha, aby zahrnulo objekty okrskových center občanské vybavenosti (tzv. Včely) do kontribucí v rámci připravované výstavby. 

Zastupitelé odsouhlasili koordinační koncepční studii sídliště Invalidovna s regulačními prvky. MČ Praha 8 ji v minulém roce zadala a iniciovala tím dialog mezi všemi aktéry v lokalitě. Výsledkem práce krajinářů, urbanistů, dopravních expertů, sociologů i veřejnosti je koncepční dokument, který se věnuje tématům: ochrana hodnot v území - přírodních, společenských, kulturních, urbanistických a dalších, koncepci budoucího možného rozvoje území, nabídce volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, teenagery, ale i seniory, sídlištní zeleni a péče o ní, kultivaci a využití veřejného prostoru, prostupnosti územím pro pěší, zklidnění automobilové dopravy, zajištění nabídky obchodů a služeb, např. v rámci tzv. aktivních parterů.

Zastupitelé schválili vznik kontaktního centra pro bydlení v Praze 8. Městská část se tak zapojí do projektu hlavního města Prahy, které bude hradit poradenství pro všechny občany, kteří se dostali do složité situace s bydlením. Poradce díky znalostem programů a možností podpory pomůže zájemcům pochopit předpisy, dávkové systémy a bude jim umět vyřídit nutnou administrativu. Ke vzniku kontaktního centra radnice využije kapacit úřadu, bude to prospěšné z hlediska synergie a logistiky. V úvahu připadá „Bílý dům“ nebo Grabova vila. O konkrétním umístění budeme včas informovat. 

Zastupitelé souhlasili s předloženým řešením ohledně školského zařízení Chabařovická. Řešení vychází ze zájmu hlavního města o objekt pro umístění veřejné střední školy. O tento postup má zájem i vedení městské části. Sídliště Ďáblice by tak mohlo nabídnout celé spektrum školství od mateřských škol až po střední školu, která na něm dosud chybí. Volné prostory budou pronajímány stávajícím zájemcům.

Zastupitelé byli informováni o snaze navrátit trhy na Ládví. Pozemek náměstí se v létě po 5leté výpůjčce vrátil do správy hlavního města. Bylo tedy potřeba pro budoucí trhy zajistit souhlas TSK, který už nyní městská část má. Začala proto jednání s možnými provozovateli. Zájem je, aby trhy byly na Ládví pravidelně. Zároveň bude snaha dohlédnout na kvalitu nabízeného zboží a celkový vzhled stánků tak, aby tržiště působilo ve veřejném prostoru důstojným dojmem. Obnovení trhů se odhaduje na letošní říjen.

Zastupitelé schválili smlouvy o zajištění provozu mobilních kluzišť v zimních měsících v areálu koupaliště Ládví, u OC Krakov a Velkého Löwitova mlýna.

Zastupitelé také schválili dar městské části softballovému klubu Joudrs Praha na nákup a rekonstrukci vnitřního vybavení sportoviště.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 14.09.2023
Vytisknout