Vyjádření MČ Praha 8 k zavedení novely stavebního zákona do praxe a náběhu digitalizace stavebního řízení

V pondělí 1. července odstartovala naostro novela stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení.

Zaměstnanci stavebního úřadu Praha 8 (SÚ) se od rána pokoušeli do ostré verze systému přihlásit. Po několika pokusech se to jedné pracovnici podařilo – výsledkem bylo zjištění, že ostrá verze funguje stejně jako testovací a má do ní neomezený přístup celá republika, stavební úřady si tedy mohou navzájem podání rušit, upravovat atp. A to rozhodně není žádoucí. Nešlo navíc poznat, co si někdo vytvořil na zkoušku a co je skutečné podání.

Systém nebyl schopen identifikovat Prahu 8, takže jsme neznali naši přijatou poštu. Systém to nedokázal vyfiltrovat. 

Jak hodnotí situaci zaměstnanci? 

„Nic horšího jsme nezažili“. Někteří přitom pracují na stavebním úřadě více než 30 let. Příručka MMR (jakýsi manuál) o více než 100 stranách jak pracovat se systémem, dorazila emailem až v pátek odpoledne. Příručka přitom představuje spíše jakýsi zápis ze školení pro stavební úřady. Vady vytýkané testovací verzi nebyly odstraněny, resp. texty na ně nedávají odpovědi. Rozhodně nejde o návod, jak postupovat krok za krokem, zaměstnanci SÚ tak nedostali zásadní potřebné informace pro práci v systému. Co se týče hardware – dodávku jsme obdrželi ve čtvrtek a ne úplnou. V tuto chvíli se naše IT oddělení snaží PC zprovoznit a distribuovat zaměstnancům.

Vzhledem k přijaté poště za poslední měsíc, bude zaměstnancům trvat minimálně do konce roku, než se vypořádají s žádostmi podanými „postaru“. Zároveň by se měli učit pracovat s novým digitálním systémem a postupovat podle nových vyhlášek, se kterými neměli čas se seznámit, jelikož nebyly schválené.
 
Zatímco v časech platnosti minulého stavebního zákona vozili pracovníci stavebního úřadu z podatelny půl až jeden velký nákupní vozík dokumentů denně, letos v červnu to bylo denně pět vozíků, ke konci měsíce i třináct. Nárůst podání o 40 % (viz. foto).


Vyjádření místostarosty Prahy 8 pro územní rozvoj Radomíra Nepila (ANO) k zavedení novely stavebního zákona do praxe a náběhu digitalizace stavebního řízení.

„Postaru nebo po novu: Oboje! Stavební úřady po celé republice zavalily žádosti o stavební povolení.  A to včetně těch narychlo spíchnutých, které mají řadu nedostatků. Investoři soukromí, ale i veřejní, je podali v panice „postaru“ tak, jak je měli, bez ohledu na vady, hlavně aby „spadli“ ještě do starého režimu stavebního zákona, a hlavně bez digitalizace stavebního řízení. Dalo se to čekat a je to pochopitelné potom, co předvádí poslední rok ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Že kdo může bere nohy na ramena a chronický podstav zaměstnanců na stavebních úřadech se ještě prohlubuje? I to je důsledek toho, jak ministr Bartoš zvládl digitalizaci stavebního řízení. I SÚ Prahy 8 eviduje jednotky výpovědí. 
Co nám tedy hrozí? 1. července ten výbuch ještě patrně nepřijde. Ale bude na něj solidně zaděláno. Když se na Slovensku dostali do podobného průšvihu s digitalizací stavebního řízení, raději nový schválený stavební zákon odložili. Proč? Protože měli rozum. Neohrozí si přece čerpání evropských miliard a Národní plán obnovy, který má striktně dané termíny realizací staveb (a ty bez stavebních povolení prostě nepostavíte a nepostavíte), protože si ministr odmítne přiznat, že tohle prostě nezvládl. I ministr Bartoš to mohl udělat, když mu ÚOHS zrušil zakázku na digitalizaci a bylo jasné, že to jde do kopru. Vyzývali ho k tomu (mimo opozice) koaliční partneři, prezident, a dokonce i vlastní lidé. Ale on ne.
Starostové mají v tuto chvíli rozpracovaných stovky dotačních projektů, kde jim hoří čas a pokud se nejen stavební úřady, ale i dotčené orgány státní správy jako třeba hygiena nebo hasiči nezvládnou s nastalým chaosem relativně rychle vyrovnat, hrozí obcím, že o ty desítky či stovky milionů přijdou a miliardy z Národního plánu obnovy nevyčerpáme.  A co si potom starosta vezme na ministru Bartošovi, který už ani ministrem být nemusí? Nic. Starostům nebo radním přitom o „velkou“ politiku nejde, chtějí stavět a s těmi penězi na veřejnou vybavenost počítají. Dotace jsou mimochodem také v gesci MMR, takže až nebudeme čerpat, ministr Bartoš může hledat Černého Petra u sebe. Pokud se ministr stále zaštiťuje tím, že někde v digitalizaci ušetřil miliardu, a i kdyby to tak nakrásně bylo, nebyla by ta cena za paralýzu stavebních úřadu potažmo stavebnictví a ohrožené miliardy z dotací příliš vysoká?! 
Závěrem: Na digitalizaci stavebního řízení a nový stavební zákon jsme se těšili a je nutně potřeba. Způsob, jakým to ministr Bartoš provedl, ale nelze nazvat jinak než amaterismus a nekompetentnost.“


Prohlášení Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.

K nefunkčnosti digitálního stavebního řízení

Sdružení tajemníků České republiky s politováním konstatuje, že současný systém digitálního stavebního řízení nelze k dnešnímu považovat za funkční. Tento stav přináší řadu významných problémů pro úředníky, stavebníky i veřejnost.

Mimo jiné musíme upozornit na:
  1. Nedostupnost nezbytných funkcionalit: Digitální stavební řízení trpí absencí klíčových funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. Například není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami.
  2. Právní problematičnost: Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu.
  3. Praktické nedostatky: Například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, č.p., č.or. apod. Nutné vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana. Stále chybí úplný výčet dotčených orgánů státní správy - dle informace z MMR se základní automatizace očekává v říjnu(!).
  4. Úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28.06.
Výše uvedené není úplným výčtem, STMOÚ ČR nedostalo oficiální odpověď na písemné dotazy z 30.05. a 21.06., které obsahovaly desítky připomínek, z velké části stále trvajících.
Vyzýváme proto MMR k neodkladné nápravě současného stavu. Je nezbytné, aby byly urychleně podniknuty kroky ke zlepšení funkcionalit systému, odstranění logických rozporů a vyřešení právních nedostatků. Jedině tak bude možné zajistit efektivní, transparentní a právně bezproblémové stavební řízení.

V Praze, dne 01.07.2024

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.

Další informace na https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-cr


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

stavební úřad


Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 02.07.2024
Vytisknout