Vyjádření MČ Praha 8

Praha 8 trvá na původně ohlášené verzi, která umožňovala i parkování rezidentů v rámci celé městské části, nikoliv jen v nejbližším okolí bydliště. Úprava musí jít ve prospěch, nikoliv v neprospěch Pražanů - v takovém případě městská část na navržený systém nepřistoupí.
Zveřejněno: 23.04.2014
Vytisknout