Výstava - S panenkou mě baví svět

Od středy 9. prosince 2015 do 26. ledna 2016 bude v  ÚMČ Praha 8 v tzv. Bílém domě instalována výstava pro všechny malé i velké obdivovatele panenek, kterou pořádá MČ Praha 8 ve spolupráci s Klubem sběratelů panenek. Výstava přibližuje návštěvníkům historii této umělecké tvorby a představuje soudobé fotografie panenek od Renáty Řehové.

 „Historie panenek sahá až k počátkům lidské civilizace. Málokdo ví, že význam panenek byl i mysticko-kultovní, panenky sloužily při náboženských obřadech. Nejstarší objevená panenka sloužící jako dětská hračka pochází z Mezopotánie a byla vyrobena z alabastru,“ komentuje místostarostka Alena Borhyová výstavu S panenkou mě baví svět, která je instalována v budově Úřadu MČ Praha 8 a dodává: „Jako malá jsem si samozřejmě hrála s panenkami všeho druhu. Nejraději jsem měla ty velké, mrkací. Ani zdaleka se ale neblížily v provedení těm, které máme na fotografiích i fyzicky zde v Bílém domě. Spíše než hračky jsou to umělecká díla.“ 

Počátky výroby „dokonalých“ kloubových panenek můžete sledovat od počátku 20. století v Japonsku, kde tamní řemeslníci navázali na dlouholetou tradici výroby panenek. Inspirováni byli i německou školou a začali vytvářet kloubové panenky s plně pohyblivým tělem. Tyto panenky vznikaly jako umělecká díla a dosahovaly výšky až 120 cm.

Vrcholem kloubových panenek jsou bezesporu tzv. „BJD panenky“ (Ball jointed doll), které mají jednotlivé části končetin a těla ukončené kulovitými klouby, navzájem provázanými gumou, umožňující velkou variabilitu pohybu těla. Panenky jsou vyráběné z resinu, což je druh plastu strukturou podobný porcelánu, který je méně křehký. „Každý vlastník si může panenku upravit podle svých představ vsazením zvolených očí, použitím vybrané paruky, případně i namalováním obličeje. Všechny tyto panenky jsou vyráběny v omezených edicích, v některých případech existuje pouze pár kusů na světě. Právě tím stoupá jejich sběratelská hodnota,“ vysvětluje Marie Neumannová z Klubu sběratelů panenek, která založila tento spolek společně s dalšími nadšenci na konci roku 2012.

Výstava se skládá převážně z uměleckých fotografií, které vytvořila Renáta Řehová. Fotografie jsou doplněny omezeným počtem trojrozměrných exponátů. Vidět širší spektrum panenek (přibližně 50), které dosahují vysoké sběratelské hodnoty, budou mít možnost návštěvníci na doprovodné akci Dnes úřadují panenky, která se uskuteční v pátek 15. ledna od 10 do 15 hodin v budově Úřadu MČ Praha 8.

Všechny Vás srdečně na výstavu a tuto akci zveme.


S panenkou mě baví svět výstava 2015 2016
Zveřejněno: 09.12.2015 – Anna Patočková
Vytisknout