Výzva k pomoci s hledáním míst pro nové parky vyvolala velký zájem veřejnosti

Již během prvního měsíce od vyhlášení výzvy týkající se spolupráce s hledáním míst pro nové parky a plochy veřejné zeleně obdržel sekretariát Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 velké množství podnětů, v rámci kterých občané poukázali na téměř 70 problematických lokalit různého typu. Všechny podněty byly v rámci komise projednány, okomentovány a rozděleny do jednotlivých skupin podle významnosti konkrétního místa daného jeho potenciálem a geografickým umístěním, a samozřejmě také podle stupně realizovatelnosti příslušné revitalizace, jež je dána zejména vlastnickými právy. Aktuální podoba tabulky po „první fázi projednávání“ je k dispozici na následujících odkazech: (XLS, 32 kB) a (PDF, 240 kB).

Množství reakcí a kvalita jednotlivých podnětů nás přesvědčila o tom, že jsme se vydali správnou cestou, neboť nechceme opakovat chyby předchozích vedení, které neřešily otázku životního prostředí komplexně s důrazem na rovnoměrný rozvoj jednotlivých částí Prahy 8, ale šly cestou jednotlivých separátních priorit a jejich konkrétních realizací, často navíc bez odpovídající spolupráce s občany,“ říká Vít Céza, předseda Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8.

Během vyhodnocování došlých podnětů se jednoznačně potvrdil jeden z předpokladů, a sice velký zájem občanů o tvorbu, případně revitalizaci větších „jádrových parků“ v jednotlivých částech Prahy 8. Velký zájem je tak o revitalizaci plochy v okolí OC a KD Krakov, revitalizaci náměstí u metra Ládví, citlivé řešení jednotlivých ploch zeleně v oblasti Střížkova, revitalizaci parku „Dlážděnka“ pod finančním úřadem či o velkou revitalizaci plochy u vznikající nové radnice na Palmovce. Vzhledem k již zmiňované potřebě rovnoměrného rozvoje jednotlivých částí Prahy 8 byly všechny tyto lokality a některé další zařazeny mezi prioritní a bude u nich postupováno následujícím scénářem. V první fázi budou ve spolupráci s občany připraveny informace o všech potenciálních lokalitách. Tento výběr již probíhá a měl by být dokončen přibližně do poloviny letošního roku. Druhou fází bude příprava konkrétních realizací. Zde budeme chtít postupovat opět ve spolupráci s občany zejména skrze veřejná projednávání, která by měla začít ve druhé polovině letošního roku. Zároveň chceme do příprav zapojit i odbornou veřejnost, konkrétně již byla zahájena spolupráce se studenty ČVUT. Získané podklady budou využívány při tvorbě projektů, žádostí o dotace a při přípravě rozpočtů počínajících rokem 2016.

Rád bych poděkoval občanům za dosavadní spolupráci, která bude jistě pokračovat i v následujících měsících. V případě jakýchkoli dalších podnětů a dotazů je možné se obracet přímo na můj e-mail vit.ceza@praha8.cz,“ dodává Vít Céza.
Zveřejněno: 03.04.2015 – Tomáš Vlk
Vytisknout