ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní přivítaly žáky v novém

Nová fasáda ZŠ LibčickáLoňský školní rok byl v ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní v Praze 8 zahájen ve znamení zateplování budov. Při zahájení letošního školního roku žáky přivítaly čerstvě zrekonstruované školy, na kterých během roku proběhla v rámci snížení energetické náročnosti výměna oken a dveří a zateplení fasád a střech. Zateplení přinese významné úspory za provoz a uživatelům školy vyšší komfort.

Náklady na rekonstrukce dosáhly souhrnné výše 121 mil. Kč, z cca 67 % budou hrazeny z Operačního programu životního prostředí.

V průběhu prací se však u všech staveb vyskytlo hned několik různých problémů, které rekonstrukce zdržely a posunuly termíny dokončení. Průběh stavebních prací byl navíc negativně ovlivněn klimatickými podmínkami, nevhodnými pro realizaci zateplovacích prací.

„Největší komplikace nastaly na základní škole Ústavní, kde jsme dokonce několikrát stáli před otázkou, zda s nekvalitně pracujícím zhotovitelem stavby vypovědět smlouvu a riskovat tím přerušení celé stavby na neurčitou dobu. Naštěstí jsou všechny stavby dnes již dokončeny a přes veškeré nepříjemnosti věřím, že žáci a učitelé ocení lepší podmínky pro výuku,“
uvedla radní Markéta Adamová a dodává: „Děkuji ředitelům, učitelům, žákům i jejich rodičům za trpělivost.“ Během následujících týdnů budou ještě stavebními firmami dokončovány poslední drobné nedodělky.

Projekt rekonstrukce budov se potýkal s nepředvídatelnými komplikacemi od samého počátku. Radnice Prahy 8 zahájila přípravu nutnou k realizaci všech tří akcí okamžitě, jakmile bylo jisté, že opravy bude možné realizovat s využitím dotací, tedy již v listopadu roku 2012. Ještě před vyhlášením výběrových řízení na dodavatele však bylo nutné nechat přepracovat všechny projektové dokumentace a aktualizovat je v souladu s platnou legislativou, která krátce předtím vešla v platnost - to vše v návaznosti na nové vyhlášky týkající se zákona o veřejných zakázkách.

Akci pak zcela zásadně zkomplikoval právě výběr dodavatelských firem podle novelizovaného Zákona o veřejných zakázkách. Radní Markéta Adamová již tehdy konstatovala: „Situace nejen městské části Praha 8, ale všech veřejných subjektů, je díky novelizovanému Zákonu o veřejných zakázkách velmi komplikovaná. Největší problém vidím v tom, že hlavním kritériem pro výběr vítěze výběrového řízení je cena, ale spolehlivost nebo reference uchazečů v potaz brát nelze. Díky tlaku na cenu může docházet k výběru subjektu, který není pro realizaci stavební akce nejvhodnější nebo nejzkušenější,“ říká Adamová. Její slova potvrdila praxe, kde se původně plánované práce rozvržené na zhruba půl roku protáhly na rok, a to často kvůli neprofesionálnímu a neodbornému přístupu dodavatelských firem, značnému množství nekvalitně provedených prací a z toho vyplývajících nutných oprav vad.
Zveřejněno: 04.09.2014
Vytisknout