ZŠ Lyčkovo náměstí získala nově zrekonstruovaný objekt v Pernerově ulici

Zástupci městské části Praha 8 i magistrátu dnes slavnostně otevřeli nově zrekonstruované školské zařízení na adrese Pernerova 29, které bude sloužit jako součást základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí v Karlíně.

Rekonstrukce této školy byla největší investiční akcí MČ Praha 8. Náklady se vyšplhaly na 188 milionů Kč, přičemž na financování se částkou v celkové výši 52 milionů Kč podílely evropské fondy, jmenovitě Operační program Praha – pól růstu ČR a Operační program Životní prostředí. Díky této rekonstrukci došlo ke snížení energetické náročnosti budovy a kapacita školy byla navýšena o 11 tříd pro 264 žáků. Kromě zázemí pro pedagogy škola získá i 4 oddělení družiny pro 120 dětí, výdejnu obědů a jídelnu. Součástí budovy je též tělocvična. Škola v Pernerově ulici bude navíc bezbariérová.

V září 2019 se zde otevírají dvě třídy pro prvňáčky, jedna přípravná třída a zároveň zde bude probíhat intenzivní výuka českého jazyka pro děti cizinců.

Pan ředitel ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda se těší, že bude v tomto novém pracovišti rozvíjet inovativní pedagogické metody: „Základem našeho nového vzdělávacího programu, který budeme implementovat v tomto objektu, je tzv. formativní hodnocení, což znamená, že žáci zde vůbec nebudou hodnoceni známkami, ale budou dostávat slovní hodnocení, které považujeme za velmi motivační. Budeme zde uplatňovat mapy učebního pokroku a bude zde probíhat i bloková výuka, takže budeme mezi sebou provazovat různé předměty i třídy, později i různé ročníky.“

S plány pana ředitele je spokojen i zástupce zřizovatele: „Velice oceňuji, že rodiče v dané spádové oblasti budou mít možnost přihlásit své děti do školy, kde je učitelé pod vedením zkušeného pana ředitele budou učit nejen klasické školní látce, ale i praktickým a pro život důležitým dovednostem a kompetencím jako je vzájemná spolupráce a respekt k odlišnostem. Jsem přesvědčen, že tato škola bude též příkladem úspěšné integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí se sociokulturním znevýhodněním, včetně těch, pro které není čeština mateřským jazykem,“ říká místostarosta MČ Praha 8 Tomáš Tatranský (TOP 09 a STAN), který má v gesci školství a evropské fondy.

Více informací:
Tomáš Tatranský
místostarosta MČ Praha 8
tomas.tatransky@praha8.cz
tel.: 725 306 675Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.ZŠ Lyčkovo náměstí získala nově zrekonstruovaný objekt v Pernerově ulici
Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 02.09.2019
Vytisknout