ZŠ Petra Strozziho nabízí poslední volná místa v přípravné třídě

ZŠ Petra Strozziho nabízí pro školní rok 2012/13 poslední volná místa v přípravné třídě, s jejímž zřízením souhlasila Rada MČ Praha 8 v březnu tohoto roku. „Školy mohou zřizovat přípravné třídy pro předškolní děti, které jsou sociálně znevýhodněné. V praxi jsou tyto třídy navštěvované například cizinci kvůli adaptaci. Ale dochází sem také děti, které jsou již staré na školku a v mladším kolektivu by nepokračovaly ve vývoji, což může představovat formu sociálního znevýhodnění,“ uvádí radní MČ Praha 8 Martin Roubíček a dodává: „Zařazení předškoláků do přípravných tříd vyhovuje i mateřským školám, kde se uvolní místa pro tříleté děti.“

Přípravné třídy, v nichž se počet dětí pohybuje od sedmi do patnácti, postupují podle školního vzdělávacího programu. Děti budou mít v ZŠ Petra Strozziho k dispozici učebnu, výtvarný koutek, knihovnu, kuchyňku, tělocvičnu a hřiště. Kromě ZŠ Petra Strozziho a ZŠ Hovorčovická, kde přípravné třídy poběží od nového školního roku, funguje takováto přípravná třída již druhým rokem v ZŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně.

Vytisknout