Za Poříčskou branou

Ulice Za Poříčskou branou je dlouhodobě zanedbanou ulicí, která mimo jiné slouží pro zavážení zboží do supermarketu Billa, je špatně osvětlená, často znečištěná a využívána k nekalým činnostem vzhledem k provozu herny a existenci opuštěného domu č. p. 7 v majetku Magistrátu hl. města Prahy. V ulici se také koncentruje velké množství občanů přestupujících na různé dopravní prostředky. Vzhledem k těmto okolnostem si MČ Praha 8 nechala vypracovat projektovou studii ulice Za Poříčskou branou a blízkého okolí od společnosti MOBA studio s.r.o. Součástí této studie bylo i její představení veřejnosti formou veřejného projednání, které proběhlo v polovině ledna a začátkem února 2017.

Zápis z prvního projednání uskutečněného 12. ledna 2017 v prostorách DDM Karlínské Spektrum je umístěn ZDE (PDF, 75 kB).
Zápis z druhého projednání, které se uskutečnilo 1. února 2017 v prostorách neziskové organizace Z Pokoje do pokoje v domě č. p. 7, je umístěn ZDE (PDF, 79 kB).

Společnost MOBA studio s.r.o. zpracovala architektonickou studii řešení veřejného prostoru ulice Za Poříčskou branou, která shrnuje současný stav a navrhuje tři postupné fáze revitalizace ulice.

Vývoj území, Za Poříčskou branou  Vývoj území, Za Poříčskou branou Sučasný charakter zástavby Za Poříčskou branou

První fází by se měl stát testovací provoz, který v průběhu roku 2017 má za cíl zkvalitnit život obyvatel v ulici Za Poříčskou branou a dodat místu nové aktivity. Cílem této fáze je, aby ulice byla obyvatelná a nabídla příjemné prostředí pro život ve městě.

Testovací provoz půdorys, Za Poříčskou branou Testovací provoz axonometrie, Za Poříčskou branou Testovací provoz vizualizace ulice, Za Poříčskou branou Testovací platforma, Za Poříčskou branou Testovací vstup do metra, Za Poříčskou branou Testovací dům číslo 7, Za Poříčskou branou Testovací zahrádka v ulici Za Poříčskou branou


Druhá fáze je navržena pro případ havárie infrastruktury. V případě havárie kanalizace, která je ve špatném stavu, je nutné mít připravený návrh pro revitalizaci celé ulice. Tato fáze zahrnuje zkvalitnění povrchu chodníků i komunikace, reorganizaci parkovacích míst, vysázení stromů, instalaci nových pouličních lamp a vytvoření zálivů pro zahrádky restaurací. Proměny této fáze vyšly ze společných diskuzí s obyvateli a pracujícími v ulici.

Půdorys, Za Poříčskou branou Vizualizace, Za Poříčskou branou Vzory dlažby, Za Poříčskou branou


Ve třetí fázi je navržena výhledová proměna, která je zaměřena na budoucí investice v okolí ulice (především objektu stanice metra Florenc). V této fázi se počítá i s uzavřením nároží v ulici Ke Štvanici x Za Poříčskou branou a opětovné zprůjezdnění ulice Za Poříčskou branou do ulice Ke Štvanici.

Půdorys, Za Poříčskou branou Vizualizace, Za Poříčskou branou Vizualizace ulice, Za Poříčskou branou Vizualizace ulice, Za Poříčskou branou Vzory dlažby, Za Poříčskou branou Detail povrchu, Za Poříčskou branou


Architektonickou studii řešení veřejného prostoru ulice v plné verzi lze stáhnout ZDE (PDF, 22,1 MB).
Zkrácenou verzi obsahující kresby k architektonické studii ulice lze stáhnout ZDE (PDF, 9,28 MB).

Architektonická studie řešení veřejného prostoru – vstup do metra (verze k říjnu 2017).
Zveřejněno: 09.03.2017   |   Aktualizováno: 16.03.2018
Vytisknout