Žádost o informace o zemřelém předkovi –rodinný příslušník.

Odpověď: Ve věci poskytnutí informací o zemřelém předkovi je možno obrátit se přímo na paní matrikářku (Šárka Miksová, Jitka Novotná – tel.: 222 805 566), občansko-správní odbor Úřadu Městské části Praha 8, matrika úmrtí, na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň, s níž se žadatel domluví, o jaké informace se mu jedná a jakým způsobem bude prokazovat příbuzenský vztah se zemřelým, aby mu předmětné informace mohly být sděleny, popř. umožněno nahlédnout do matriční knihy.

(11.2.2009, řešil odbor občansko-správní)