Žádost o informaci, kde a jakým způsobem lze žádat o finanční příspěvky - granty, dotace pro neziskovou organizaci.

Odpověď: Granty z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových aktivit dětí  a mládeže pro rok 2010 jsou již přiděleny a veškeré podrobnosti k nim z let 2009 a 2010 jsou uvedeny na internetových stránkách Městské části Praha 8 – www.praha8.cz – v sekci Kultura a volný čas / Volnočasové granty. Zda-li budou volnočasové granty schváleny také pro rok 2011, v jaké výši a jaká budou kritéria pro jejich přidělování, bude záležet na rozhodnutí Zastupitelstva Městské části Praha 8, které vzejde z komunálních voleb (15. a 16. října 2010).

(6.10.2010., řešil odbor kultury)