Žádost o informaci, o jaké jde stavby prováděné na pozemcích v k.ú. Ďáblice parc.č. 1948/1-38, 1645/15, 16, 1640, 1646/1, 1647/2, 4, a neoznačené štítkem s identifikačními údaji o stavbě, zda je na tyto stavby vydáno platné stavební povolení.

Odpověď: Stavební úřad vydal na uvedených pozemcích pro investora BUSSMARK, s.r.o.
stavební povolení na stavbu nazvanou: „Novostavba 26 rodinných domů včetně rozvodů vody, kanalizace, elektro, plynu a oplocení“, ul. Na Blatech, ze dne 21.7.2008 pod   č.j. OV/P8/2007/0018/Šp/6, a s tím související následující rozhodnutí:

a)  Stavební povolení na „Vodovodní řady a kanalizační stoky“ ze dne 2.11.2007,  č.j. OV/P8/2006/2451/Po/7 s nabytím právní moci dne 7.12.2007

b)  Rozhodnutí o povolení „Staveništní komunikace pro stavbu 26 rodinných domů při ulici Na Blatech“ ze dne 4.9.2007, č.j. OV/P8/2006/2445/Mel/6, s nabytím právní moci dne 10.10.2007

c)  Stavební povolení na „Komunikace a dešťová kanalizace v rámci stavby 26 rodinných domů při ulici Na Blatech“, ze dne 8.2.2008, č.j. OV/P8/2007/2922/Mel/4, s nabytím právní moci dne 29.2.2008

d)  Stavební povolení na „Retenční nádrž při ulici Na Blatech, k.ú. Ďáblice, Praha“,
ze dne 4.2.2008, č.j. OV/P8/2007/3749/Bau/3, s nabytím právní moci dne 29.2.2008

e)  Stavební povolení na „Výstavbu kabelové sítě NN na pozemku parc.č. 1648“,
ze dne 8.10.2007, č.j. OV/P8/2007/1907/Hom/3, s nabytím právní moci dne 6.11.2007

f)  Stavební povolení na „Veřejné osvětlení pro novostavbu 26 rodinných domů“, ze
dne 8.10.2007, č.j. OV/P8/2007/0063/Hom/5, s nabytím právní moci dne 12.11.2007

g)  Stavební povolení na „STL plynovod s přípojkami pro 26 RD“, ze dne 24.10.2007,  č.j. OV/P8/2007/2900/Hom/3, s nabytím právní moci dne 20.11.2007

 

Dále bylo dne 1.10.2008 k žádosti Hl.m. Prahy, odboru městského investora, zast. ZAVOS, s.r.o. vydáno stavební povolení na stavbu nazvanou: „Stavba č. 0133 – TV Ďáblice, etapa 0002 Komunikace, 1.etapa“, sp.zn. MCP8 086506/2008/OV.Bau, č.j. MCP8 116829/2008, s nabytím právní moci dne 11.11.2008.

Všechna výše uvedená rozhodnutí jsou platná.

Stavebníci byli upozorněni na povinnost vyvěšení štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě na viditelném místě u staveniště.

(15.12.2010, řešil odbor výstavby)