Žádost o informaci, zda Úřad Městské části Praha 8 obdržel v období od 15.8.2009 do dnešního dne nějaké podněty ve věci neoprávněných či bez stavebního povolení prováděných pracech na stavbě domu „Bytový dům „A“ Mazanka“ .......

Žádost o informaci, zda Úřad Městské části Praha 8 obdržel v období od 15.8.2009 do dnešního dne nějaké podněty ve věci neoprávněných či bez stavebního povolení prováděných pracech na stavbě domu „Bytový dům „A“ Mazanka“ – pozemky parc.č. 1874/2, 1874/10, 1874/11, 1874/13, 1874/18, 1874/97, 1874/180, 3982/1 mezi ulicemi Davídkova, Lhotákova a Pod Vodárenskou věží. Žádost o sdělení, jak tyto podněty byly vyřízeny, zda bylo zahájeno nějaké řízení a s jakým výsledkem, případně v jakém stavu se tato řízení nachází a pod jakým číslem jednacím či spisovou značkou.

Odpověď: Na základě podnětu veřejnosti v předmětné lokalitě provedli pracovníci stavebního úřadu kontrolu na stavbě bytového domu „A“ Mazanka. Po provedené prohlídce konstatovali, že stavebník Skanska Reality, a.s., provádí práce povolené stavebním úřadem uvedené v rozhodnutí ze dne 27.11.2009, sp.zn. MCP8 114391/2009/OV.Kš, kterým bylo nařízeno zastavení stavby (dokončení zateplení fasády minerální vlnou, dokončení obkladu fasády a dokončení klempířských prvků souvisejících se zateplením fasády) a dále práce spojené s úpravou terénu, sadových úprav a přístupových komunikací, tedy prací, jichž se netýkalo stavební povolení, které bylo nadřízeným orgánem, Magistrátem hl. města Prahy, odborem výstavby, v mimo odvolacím řízení zrušeno (S-MHMP 623775/2008/OST/Hn/Jn ze dne 8.10.2009).

V současné době bylo vydáno dne 16.8.2010 dodatečné povolení stavby pod sp.zn. MCP8 130369/2009/OV.Hrd.

(6.12.2010, řešil odbor výstavby)