Žádost o informaci, zda by byla možná oprava chodníku ve Zdibské ulici u domu č. 1830/43, je nebezpečně ohraničený do silnice.

Odpověď: Městská část Praha 8 není vlastníkem ani správcem předmětného chodníku ve Zdibské ulici. Správu a opravy komunikací zabezpečuje Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, Oblastní správa Sever, vedoucí Ing. Tumpach, tel.: 257 015 610. Dle vyjádření Ing. Tumpacha není oprava chodníku ve Zdibské ulici pro tento rok zahrnuta do plánu oprav.

(20.10.2010, řešil odbor dopravy)