Žádost o informaci, zda bylo společností Ridera Bohemia, a.s., (dříve Tchas Trade) žádáno o stavební povolení na stavbu venkovního výtahu na fasádě domu čp. 84 v k.ú. Karlín, Praha 8, ul. Thámova.

Odpověď:  V období let 2001 – 2009 žádost společnosti Ridera Bohemia, a.s., (dříve Tchas Trade),  týkající se výše uvedené věci, stavební úřad neobdržel. Zároveň daná záležitost nebyla na stavebním úřadě ani projednávána.

(3.11.2009, řešil odbor výstavby)

Vytisknout